Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

UJ niezmiennie na czele rankingu wydziałów prawa Rzeczpospolitej

UJ niezmiennie na czele rankingu wydziałów prawa Rzeczpospolitej

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (WPiA UJ) po raz 7. z rzędu zwyciężył w rankingu wydziałów prawa uczelni publicznych przygotowanym przez "Rzeczpospolitą" i powiększył przewagę nad konkurentami - drugim Uniwersytetem Warszawskim i trzecim Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

O pozycji w rankingu decydowały, tak jak w poprzednich edycjach, potencjał naukowy, jakość kształcenia i współpraca z zagranicą. W każdej z kategorii maksymalna suma punktów wynosiła odpowiednio 14, 13 i 7. Zestawienie zostało opracowane na podstawie danych Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego. Jak informuje "Rzeczpospolita", wraz z wejściem w życie ustawy 2.0 sprawozdawczość w systemie POL-on została przesunięta z poziomu jednostek naukowych (wydziały) na poziom uczelni. W związku z tym nie było możliwe przeprowadzenie rankingu w jego dotychczasowej formie. Część wskaźników została zastąpiona innymi, a część policzona dla całej uczelni.

Wydziały mogły zdobyć maksymalnie 34 punkty. WPiA UJ uzyskał 25,18, czyli 74,05 proc. z możliwych. Na drugiej pozycji znajduje się Uniwersytet Warszawski (UW) , którego strata wzrosła do 1,92 pkt. Trzecie miejsce należy do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) z 22,33 punktami. W pierwszej "10" sklasyfikowano jeszcze: Uniwersytet Gdański (21,13), Uniwersytet Wrocławski (20,64), Uniwersytet Łódzki (20,30), Uniwersytet w Białymstoku (19,50), Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (18,59), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (18,58) i Uniwersytet Śląski w Katowicach (18,20).

Zdawalność absolwentów w 2019 roku

W ubiegłym roku do egzaminów na aplikacje adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą, które organizuje Ministerstwo Sprawiedliwości, przystąpiło 6535 absolwentów z 51 uczelni - 19 publicznych, 25 niepublicznych i 7 zagranicznych. Egzaminy zdało 54,6 proc. kandydatów. W tym roku ministerialna analiza zdawalności pokrywa się z czołówką rankingu "Rzeczpospolitej". Najlepiej, podobnie jak w latach ubiegłych, wypadli absolwenci WPiA UJ, spośród których egzamin zdało 83,4 proc. kandydatów (na 223 absolwentów aż 186 dostało się na aplikacje). Drugie miejsce przypadło UW (77,3 proc.), a trzecie UAM (74,2 proc.).

Jak wynika z danych resortu sprawiedliwości, istnieje ścisły związek między oceną końcową ze studiów a zdawalnością na aplikacje. W grupie osób, które miały na dyplomie ocenę celującą, osiągnięto zdawalność na poziomie 95,8 proc. Wśród piątkowych studentów wyniosła ona już 76,7 proc., u czwórkowych - 42,8 proc. Z oceną dostateczną dostało się tylko 21,3 proc. absolwentów.

Komentarz dziekana WPiA UJ prof. Jerzego Pisulińskiego:

Dosyć istotną rolę w rankingu przywiązywano do wyników naborów na aplikacje. Nasi absolwenci osiągają najlepsze wyniki od początku prowadzenia tych egzaminów wstępnych, czyli od 2006 roku. Nasz wydział zwyciężył także w kategorii umiędzynarodowienie. Duży wpływ na to miała działalność wielu szkół praw obcych. Mimo epidemii kontynuujemy program profesorów wizytujących, którzy prowadzą u nas zajęcia. W obecnej sytuacji udało się je zorganizować zdalnie w zdecydowanej większości szkół. Rokrocznie mamy dużą grupę studentów Erasmusa. Co cieszy, zrównoważyliśmy tę wymianę, ponieważ we wcześniejszych latach więcej naszych studentów wyjeżdżało, a mniej przyjeżdżało z zagranicy. Obecnie te liczby się wyrównały.

Trzeba także zwrócić uwagę, że mamy bardzo liczną kadrę składającą się z samodzielnych pracowników. Obecnie to już ponad 90 doktorów habilitowanych, profesorów uczelni i profesorów tytularnych. Część z tych osób wykonuje zawód prawniczy, co z punktu widzenia dydaktyki ma swoje zalety. Także wielu praktyków z zewnątrz prowadzi zajęcia z naszymi studentami, w tym m.in. warsztaty przygotowujące do międzynarodowych konkursów, w których osiągamy bardzo dobre wyniki. Ta współpraca pozwala przekazać studentom wiedzę praktyczną i umiejętności oraz pogłębić znajomość zagadnień, o których na wykładach często nie ma czasu mówić lub poruszane są w bardzo rudymentarnym zakresie. Studenci upatrują swoją szansę, startując w tych międzynarodowych turniejach, ponieważ niemal wszyscy znajdują później zatrudnienie w dużych kancelariach prawnych.

Ponadto każdy student na kierunku prawo ma indywidualny tok studiów poza pierwszym rokiem, na którym przeważają przedmioty obowiązkowe. Potem student może wybrać z naszej oferty, to co go interesuje, stosownie do zainteresowań. Jest ona bogata - składa się na nią ponad 100 wykładów specjalizacyjnych, powyżej 20 tak zwanych przedmiotów podstawowych i 11 przedmiotów obowiązkowych. To również ma przełożenie na wyniki rankingu.

Polecamy również
Rektor UJ w Radzie Muzeum przy Zamku Królewskim na Wawelu
Rektor UJ w Radzie Muzeum przy Zamku Królewskim na Wawelu
Biblioteka Kraków nagrodziła doktoranta z Instytutu Archeologii UJ
Biblioteka Kraków nagrodziła doktoranta z Instytutu Archeologii UJ
Publikacja badaczy z MCB UJ na łamach "Nature Communications"
Publikacja badaczy z MCB UJ na łamach "Nature Communications"
UJ będzie ściśle współpracować z województwem małopolskim
UJ będzie ściśle współpracować z województwem małopolskim

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj