Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

BN i BJ otrzymały fundusze na kontynuację projektu Patrimonium

BN i BJ otrzymały fundusze na kontynuację projektu Patrimonium

W ubiegłym tygodniu podpisano umowę na realizację projektu "Patrimonium - Zabytki piśmiennictwa". To kontynuacja digitalizacji zbiorów specjalnych, w tym najważniejszych zabytków Narodowego Zasobu Bibliotecznego, Biblioteki Narodowej (BN) oraz Biblioteki Jagiellońskiej (BJ) i udostępnienie ich za pośrednictwem biblioteki cyfrowej POLONA.


BN i BJ od początku 2017 realizowały projekt "Patrimonium - digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego", którego celem było przetworzenie w formę cyfrową wchodzących w skład Narodowego Zasobu Bibliotecznego zbiorów obu bibliotek oraz budowa zintegrowanego systemu ich gromadzenia i udostępniania. Ich dalsza eksploatacja i wykorzystywanie do celów naukowych, artystycznych, historycznych i edukacyjnych ma dodatkowo zwiększyć wiedzę na temat tych zbiorów. W ramach projektu zdigitalizowano rękopisy, stare druki, mapy, atlasy, druki muzyczne i ulotne oraz fotografie. Największy zasób stanowią jednak czasopisma. Obiekty wybrane do projektu należą do domeny publicznej i są udostępniane w portalach Polona.pl i Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej.

W efekcie realizacji nowego projektu "Patrimonium - Zabytki piśmiennictwa" do otwartych zasobów on-line trafi ponad 140 tysięcy obiektów cyfrowych. Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na oczekiwania różnych grup użytkowników - w szczególności studentów, nauczycieli i wykładowców oraz instytucji kultury wykorzystujących zasoby cyfrowe. Pozwoli im na ponowne udostępnienie obiektów bez żadnych ograniczeń, z możliwością ponownego ich wykorzystania.

Projekt będzie realizowany od 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2022 roku. Jego wartość wynosi 33,6 mln zł, z czego 84,63 proc. stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - działanie "Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego", poddziałanie 2.3.2 "Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury". Pozostała część to wkład własny pochodzący z budżetu państwa.

Polecamy również
UJ beneficjentem ministerialnego programu Doktorat wdrożeniowy
Władze UJ zdecydowały o organizacji nowego roku akademickiego
Naukowcy sprzeciwiają się zmianie definicji drewna energetycznego
Nie żyje były prorektor UJ profesor Adam Strzałkowski

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj