Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

BN i BJ otrzymały fundusze na kontynuację projektu Patrimonium

BN i BJ otrzymały fundusze na kontynuację projektu Patrimonium

W ubiegłym tygodniu podpisano umowę na realizację projektu "Patrimonium - Zabytki piśmiennictwa". To kontynuacja digitalizacji zbiorów specjalnych, w tym najważniejszych zabytków Narodowego Zasobu Bibliotecznego, Biblioteki Narodowej (BN) oraz Biblioteki Jagiellońskiej (BJ) i udostępnienie ich za pośrednictwem biblioteki cyfrowej POLONA.


BN i BJ od początku 2017 realizowały projekt "Patrimonium - digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego", którego celem było przetworzenie w formę cyfrową wchodzących w skład Narodowego Zasobu Bibliotecznego zbiorów obu bibliotek oraz budowa zintegrowanego systemu ich gromadzenia i udostępniania. Ich dalsza eksploatacja i wykorzystywanie do celów naukowych, artystycznych, historycznych i edukacyjnych ma dodatkowo zwiększyć wiedzę na temat tych zbiorów. W ramach projektu zdigitalizowano rękopisy, stare druki, mapy, atlasy, druki muzyczne i ulotne oraz fotografie. Największy zasób stanowią jednak czasopisma. Obiekty wybrane do projektu należą do domeny publicznej i są udostępniane w portalach Polona.pl i Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej.

W efekcie realizacji nowego projektu "Patrimonium - Zabytki piśmiennictwa" do otwartych zasobów on-line trafi ponad 140 tysięcy obiektów cyfrowych. Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na oczekiwania różnych grup użytkowników - w szczególności studentów, nauczycieli i wykładowców oraz instytucji kultury wykorzystujących zasoby cyfrowe. Pozwoli im na ponowne udostępnienie obiektów bez żadnych ograniczeń, z możliwością ponownego ich wykorzystania.

Projekt będzie realizowany od 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2022 roku. Jego wartość wynosi 33,6 mln zł, z czego 84,63 proc. stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - działanie "Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego", poddziałanie 2.3.2 "Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury". Pozostała część to wkład własny pochodzący z budżetu państwa.

Polecamy również
Doktorant z UJ wyróżniony w konkursie o nagrodę im. Schaudera
Doktorant z UJ wyróżniony w konkursie o nagrodę im. Schaudera
Są pierwsze efekty prac termomodernizacyjnych budynków UJ CM
Są pierwsze efekty prac termomodernizacyjnych budynków UJ CM
Społeczność akademicka UJ reaguje na kryzys klimatyczny
Społeczność akademicka UJ reaguje na kryzys klimatyczny
Astronomowie z UJ badają jasność gwiazd podwójnych [WIDEO]
Astronomowie z UJ badają jasność gwiazd podwójnych [WIDEO]

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj