Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uniwersytecki synchrotron coraz bliżej uruchomienia linii Phelix

Uniwersytecki synchrotron coraz bliżej uruchomienia linii Phelix

Do Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS w Krakowie dostarczone zostały ostatnie komponenty stacji badawczej Phelix - wysokiej rozdzielczości hemisferyczny analizator energii fotoelektronów oraz detektor spinowy VLEED. Specjalistyczna aparatura zostanie udostępniona naukowcom w przyszłym roku.

 

Stacja badawcza Phelix będzie wyjątkowa. Umożliwi wykonywanie pomiarów dichroizmu kołowego (CD-ARPES) oraz da bezpośredni wgląd w teksturę spinową stanów elektronowych (SP-ARPES) w tym samym systemie UHV dla tej samej próbki. Obie te metody dają informacje o spinie elektronu, jednak interpretacja wyników CD-ARPES nastręcza pewnych trudności. Kombinacja tych dwóch metod ma szereg zalet pozwalających na lepsze zrozumienie badanych układów, gdyż wyklucza różnice w jakości pomiędzy próbkami oraz ryzyko zanieczyszczenia powierzchni podczas przenoszenia próbki pomiędzy aparaturami badawczymi. Oba te czynniki znacząco wpływają na otrzymane wyniki, a ograniczona kontrola nad nimi zmniejsza rzetelność prowadzonych badań. Zdaniem pracowników krakowskiego synchrotronu linia badawcza Phelix jest jednym z niewielu miejsc na świecie, gdzie można wykonać tego rodzaju połączone pomiary.

Oprócz pomiarów spinowych stacja pozwoli na mapowanie struktury pasmowej we wszystkich trzech wymiarach (SX-ARPES), na wykonywanie pomiarów rezonansowej fotoemisji (Res-PES), prowadzenie badań z wykorzystaniem kątowo-zintegrowanej spektroskopii fotoelektronów (XPS, UPS) oraz wykonywanie dwóch typów pomiarów absorpcyjnych: całkowitej fluorescencji i pomiaru prądu próbki (TFY, TEY).

Polecamy również
Profesor Tomasz Guzik nowym przewodniczącym Rady FNP
Tytuły profesorskie dla uczonych z Uniwersytetu Jagiellońskiego
Konferencja prasowa przed inauguracją roku akademickiego na UJ
Trzy badaczki z UJ utworzą własne zespoły dzięki grantom Lider

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj