Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uniwersytet Jagielloński stawia na kształcenie w systemie mieszanym

Uniwersytet Jagielloński stawia na kształcenie w systemie mieszanym

Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego podały zasady organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021. Nauka odbywać się będzie w 3 trybach. Szczegółowy sposób prowadzenia poszczególnych zajęć w ramach kierunków studiów ustalili dziekani wydziałów, uwzględniając aktualne zalecenia sanitarno-epidemiologiczne i uwarunkowania zdrowotne nauczycieli akademickich i studentów.


Jak wynika z zarządzenia rektora UJ prof. Jacka Popiela, kształcenie na studiach I i II stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich będzie prowadzone, w odniesieniu do poszczególnych wydziałów, w ramach jednej z trzech form:

  • kształcenia stacjonarnego z elementami kształcenia zdalnego - studenci uczestniczą w zajęciach w siedzibie uczelni przez cały semestr i co najmniej 25 proc. godzin zajęć dydaktycznych odbywa się stacjonarnie,
  • kształcenia zdalnego z elementami kształcenia stacjonarnego - organizacja zajęć nie wymaga uczestnictwa wszystkich studentów na zajęciach w siedzibie uczelni przez cały semestr,
  • kształcenia zdalnego.

Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego podkreślają, że w przypadku zmiany poziomu zagrożenia epidemiologicznego, będą podejmowały decyzje, w odniesieniu do jednostek organizacyjnych UJ, o przejściu wyłącznie na formę kształcenia zdalnego.

Plan organizacji zajęć dla poszczególnych kierunków wraz z podziałem na poszczególne lata studiów znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Polecamy również
List rektora do wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego
List rektora do wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego
UJ i większość uczelni zrzeszonych w KRSWK przechodzą na zdalny tryb nauczania w okresie świątecznym
UJ i większość uczelni zrzeszonych w KRSWK przechodzą na zdalny tryb nauczania w okresie świątecznym
Pandemia wirusa SARS-CoV-2 w Polsce okiem naukowców z UJ
Pandemia wirusa SARS-CoV-2 w Polsce okiem naukowców z UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron