Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. Włodzimierz Wróbel wybrany Obywatelskim Sędzią Roku

Prof. Włodzimierz Wróbel wybrany Obywatelskim Sędzią Roku

Profesor Włodzimierz Wróbel z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (WPiA UJ) został laureatem plebiscytu Obywatelski Sędzia Roku 2020. Jury nagrodziło go za edukację prawną młodzieży i umiejętność klarownego uzasadniania orzeczeń. Wyniki konkursu ogłoszono w ubiegły piątek w Warszawie podczas dorocznej konferencji podsumowującej cykl Obywatelskiego Monitoringu Sądów.


Plebiscyt Obywatelskiego Sędziego Roku od 6 lat organizuje Fundacja Court Watch Polska. Nagradzani w nim są sędziowie, którzy w szczególny sposób wyróżniają się nie tylko wzorowym wykonywaniem swojej pracy, ale również godną podziwu prospołeczną postawą oraz działaniami wzmacniającymi zaufanie obywateli do wymiaru sprawiedliwości. Nie mniej istotnym elementem jest również zaangażowanie kandydatów w działania mające na celu zwiększenie wrażliwości całego środowiska sędziowskiego na potrzeby obywateli.

Tytuł Obywatelskiego Sędziego Roku 2020 otrzymał prof. Włodzimierz Wróbel z Katedry Prawa Karnego WPiA UJ. Jak czytamy w uzasadnieniu, laureat "jest znany nie tylko i wyłącznie z działalności orzeczniczej, ale także popularyzatorskiej, edukacyjnej, skierowanej i do młodzieży, i do całego społeczeństwa. Jest osobą, która jest na pewno wzorem, jeżeli chodzi o kształtowanie postaw studentów prawa. (...) Jest to także osoba, która szczególnie w ostatnim czasie dała się zauważyć spośród środowiska sędziowskiego jako osoba, która stara się uzasadniać wyroki, patrząc obywatelowi w oczy, kierując swoje słowa bezpośrednio do opinii publicznej; tłumaczyć motywy podejmowanych orzeczeń w sposób, który nie jest skierowany tylko i wyłącznie do własnego środowiska, ale także stara się budować pomosty zrozumienia także z szerszym odbiorcą".

Prof. Włodzimierz Wróbel ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1987 r. i w tym roku rozpoczął pracę w Katedrze Prawa Karnego UJ, której jest obecnie kierownikiem. Tytuł doktora nauk prawnych uzyskał w 1992 roku, a stopień naukowy doktora habilitowanego 11 lat później. W ub. r. uzyskał tytuł profesora. Jego zainteresowania naukowe obejmują m.in. konstytucyjne podstawy prawa karnego, zasady odpowiedzialności karnej, prawnokarną ochronę informacji, prawo karne gospodarcze i instytucję skargi konstytucyjnej.

W latach 1987-1989 odbył aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim. W latach 1989-1994 był sekretarz Zespołu Prawa Karnego Materialnego Komisji Kodyfikacyjnej przy ministrze sprawiedliwości, w latach 1991-2003 pracował w Trybunale Konstytucyjnym jako asystent sędziego, a następnie dyrektor Zespołu Obsługi Skargi Konstytucyjnej TK. Był członkiem i wiceprzewodniczącym Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości, oraz Zespołu do spraw Konwencji o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w odniesieniu do zastosowań biologii i medycyny przy premierze RP. W latach 1997-2002 r. prowadził wykłady i seminaria z zakresu prawa karnego materialnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (wcześniej ATK). Od 2003 do 2011 r. członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego. Ekspert komisji sejmowych i senackich, członek komisji egzaminacyjnych na aplikację adwokacką i radcowską, wykładowca na szkoleniach z zakresu prawa karnego materialnego dla sędziów i prokuratorów. W latach 2009-2010 r. zastępca przewodniczącego Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. We wrześniu 2011 roku został powołany na stanowisko sędziego w Izbie Karnej Sądu Najwyższego.

Polecamy również
Dr Przemysław Mróz otrzymał Nagrodę im. Franka Wilczka
Nagrody premiera RP dla uczonych z Uniwersytetu Jagiellońskiego
Dr Łukasz Lamża autorem najlepszej książki popularnonaukowej
Szpital Uniwersytecki laureatem nagrody Budowa Roku 2019

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj