Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Tytuły profesorskie dla uczonych z Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tytuły profesorskie dla uczonych z Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył 29 września br. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie akty nominacyjne 46 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Wśród nominowanych jest dwóch naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

 

Nowo mianowani profesorowie z UJ to:

  • Jacek Legutko - profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
  • Leszek Mitrus - profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.

Zgodnie z Ustawą o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytuł profesora nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wniosku Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Tytuł ten może być nadany osobie, która uzyskała stopień doktora habilitowanego, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym, może także pochwalić się sukcesami dydaktycznymi, w tym w kształceniu kadry naukowej lub artystycznej.

Fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP

Polecamy również
Nominacje profesorskie dla osób z Uniwersytetu Jagiellońskiego
Promocje doktorskie i habilitacyjne w czasie pandemii [ZDJĘCIA]
Nominacje profesorskie dla naukowców z UJ
Naukowcy z UJ wybrani na nowych członków krajowych PAN

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj