Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

W NCPS SOLARIS powstanie drugi kriomikroskop

W NCPS SOLARIS powstanie drugi kriomikroskop

Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS oraz firma Labsoft podpisały umowę na dostawę mikroskopu elektronowego do badań przemysłowych. Kilka miesięcy temu przekazane zostało na ten cel dofinansowanie unijne. Mikroskop GLACIOS będzie częścią Narodowego Centrum Kriomikroskopii Elektronowej powstającego w SOLARISie, a którego sercem jest już kriomikroskop elektronowy Titan Krios G3i.

Zakup drugiego mikroskopu będzie uzupełniał ofertę SOLARIS, która w tym przypadku będzie skierowana do firm zainteresowanych wykorzystaniem techniki kriomikroskopii elektronowej w swoich badaniach.

Technologia ta staje się obecnie najważniejszą stosowaną w biologii strukturalnej, a wyniki uzyskiwane w trakcie pomiarów ułatwiają zrozumienie mechanizmów komórkowych chorób człowieka, projektowanie nowych leków oraz ulepszanie już istniejących. Technika ta jest również z powodzeniem stosowana w nanotechnologii i innych dziedzinach nauki

Po tym jak mikroskop zostanie dostarczony do SOLARIS, nastąpi jego instalacja oraz testy SAT (Site Acceptance Test), które obejmują testy optyczne, aby wykazać osiągnięcie wymaganej rozdzielczości (bez próbki) i ogólnej jakości danych (z próbką).

Koszt zakupu aparatury naukowo-badawczej wraz z doposażeniem laboratorium preparatyki próbek, przestrzenią dyskową do gromadzenia danych, jednostką obliczeniową do analizy danych oraz uzupełniającą strukturą IT wraz z oprogramowaniem wynosi łącznie 11 mln zł.

Dofinansowanie jest realizowane w ramach projektu POIR, działanie 4.2 "Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki", którego celem jest wsparcie wybranych projektów dużej, strategicznej infrastruktury badawczej, o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym, znajdujących się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej oraz zapewnienie skutecznego dostępu do tej infrastruktury dla przedsiębiorców i innych zainteresowanych podmiotów. Rolę instytucji wdrażającej pełni Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy.

Polecamy również
Prof. Beata Kowalska rzeczniczką praw i wartości akademickich UJ
Prof. Beata Kowalska rzeczniczką praw i wartości akademickich UJ
Trwa instalacja kriomikroskopu elektronowego w NCPS Solaris
Trwa instalacja kriomikroskopu elektronowego w NCPS Solaris
35 naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego laureatami Miniatury 4
35 naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego laureatami Miniatury 4
Międzyuczelniane Centrum Badań Witrażowych ma nową radę
Międzyuczelniane Centrum Badań Witrażowych ma nową radę

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj