Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badacz z WBBiB UJ laureatem międzynarodowego konkursu Mozart

Badacz z WBBiB UJ laureatem międzynarodowego konkursu Mozart

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło 3. listę rankingową w dwustronnym konkursie Mozart na polsko-austriackie projekty badawcze, który jest przeprowadzany we współpracy z agencją Austrian Science Fund (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung - FWF). Kolejnym laureatem został dr Krzysztof Szade z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (WBBiB UJ).


W konkursie Mozart można sfinansować wynagrodzenia dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne niezbędne wydatki związane z realizacją projektu. Budżet całego konkursu wynosi 5,5 mln zł, a jego adresatami były polskie zespoły badawcze, które wspólnie z austriackimi partnerami mogły ubiegać się o sfinansowanie projektu. Kierownikiem polskiego zespołu badawczego mógł zostać uczony posiadający co najmniej stopień naukowy doktora. Dodatkowo, zaplanowane badania muszą zostać zrealizowane w ciągu 24 lub 36 miesięcy. Ocena merytoryczna wniosków jest przeprowadzana według zasad obowiązujących w FWF.

Dr Krzysztof Szade z Zakładu Biotechnologii Medycznej WBBiB UJ na realizacje projektu badawczego Identyfikacja nisz hematopoetycznych i białaczkowych komórek macierzystych otrzyma finansowanie w wysokości prawie 1,6 mln zł. Naukowcy z Krakowa oraz z Uniwersytetu Medycznego w Grazu, który jest partnerem w projekcie, chcą poznać, czym różnią się nisze tych różnych populacji i wskazać potencjalne mechanizmy molekularne charakterystyczne dla niszy białaczkowych komórek macierzystych, które nie są aktywne w niszy hematopoetycznych komórek macierzystych. Poznanie i charakteryzacja niszy białaczkowych komórek macierzystych może wskazać nowe potencjalne cele terapeutyczne. Zaburzenie oddziaływania białaczkowych komórek macierzystych z ich niszą może przyczynić się do ich eliminacji.

"W celu precyzyjnego scharakteryzowania nisz hematopoetycznych i białaczkowych komórek macierzystych proponujemy wykorzystanie systemu, w którym komórki te po kontakcie z komórkami niszy, będą w nich indukować ekspresję znacznika fluorescencyjnego. Pozwoli on na odsortowanie komórek niszy, które pozostają w bezpośrednim kontakcie z badanymi komórkami macierzystymi i analizę ekspresji typowych dla nich genów. Po identyfikacji genów zaangażowanych w interakcję z hematopoetycznymi i białaczkowymi komórkami macierzystymi przeprowadzimy próbę ich inaktywacji i sprawdzimy skuteczność zablokowania ich oddziaływania z niszą. Badania będą przeprowadzone w warunkach in vitro, wykorzystując hodowle pierwotne mezenchymalnych komórek stromalnych jak również z wykorzystaniem modeli mysich. Realizacja projektu może przyczynić się do wskazania nowych celów terapeutycznych skierowanych przeciwko białaczkowym komórkom macierzystym" - czytamy w opisie badań.

Dr Krzysztof Szade ukończył biotechnologię na WBBiB UJ. Swoją pracę naukową rozpoczął w Zakładzie Biotechnologii Medycznej UJ, w którym w 2016 roku obronił doktorat. Następnie odbył staż podoktorski w grupie prof. Irvinga Weissmana na Uniwersytecie Stanforda. Po powrocie do Polski kontynuuje karierę na UJ. Jego główne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół biologii hematopoetycznych komórek macierzystych (ang. hematopoietic stem cells).

- Celem moich badań jest zrozumienie heterogenności komórek HSC i poznanie mechanizmów ich starzenia się. Staram się również poznać, jak komórki HSC przyczyniają się do rozwoju białaczki. Obejmują one także mechanizmy oddziaływania komórek HSC z ich mikrośrodowiskiem w szpiku kostnym. W trakcie swojej pracy zidentyfikowałem frakcję komórek HSC, która ulega ekspansji podczas starzenia się organizmu i wykazuje zaburzone różnicowanie. Wskazałem również, jak mikrośrodowisko szpiku powstrzymuje przedwczesne starzenie się komórek HSC - wyjaśnia dr Szade.

Badacz jest współautorem prac w czasopismach, tj. "PNAS", "EMBO Reports" czy "Nature" oraz współautorem międzynarodowego patentu opisującego nową metodę mobilizacji komórek HSC. Wyniki swoich osiągnięć naukowych prezentował na wielu międzynarodowych konferencjach, w tym m.in. podczas ISSCR czy EMBL Confereneces. Kierownik kilku projektów badawczych. Obecnie kieruje dwoma grantami w konkursach Harmonia NCN oraz Homing Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Warto podkreślić, że to nie jedyny sukces dr. Krzysztofa Szade w ostatnim czasie. Wczoraj został laureatem Nagród Naukowych "Polityki", którymi honorowani są młodzi naukowcy wyróżniający się wartościowym wzorem kariery budowanej na przekór popkulturowym trendom.

Polecamy również
Ponad 55 mln złotych na projekty badawcze w konkursach NCN
Ponad 55 mln złotych na projekty badawcze w konkursach NCN
Mamy kolejnych młodych naukowców z małymi grantami NCN
Mamy kolejnych młodych naukowców z małymi grantami NCN
Badacze z UJ z Nagrodami Naukowymi "Polityki"
Badacze z UJ z Nagrodami Naukowymi "Polityki"
Badaczka z UJ CM kolejną laureatką Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020
Badaczka z UJ CM kolejną laureatką Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj