Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2020 dla uczonej z UJ CM

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2020 dla uczonej z UJ CM

Dr Monika Marcinkowska z Zakładu Chemii Leków Wydziału Farmaceutycznego została wyróżniona certyfikatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii naukowiec przyszłości. Kapituła konkursu doceniła w ten sposób prowadzone przez nią badania, których celem jest opracowanie nowych pochodnych dostosowanych do potrzeb terapii przeciwudarowej.


Dr Monika Marcinkowska to już 7. osoba z najstarszej polskiej uczelni, której w tym roku przyznano nagrodę Forum Inteligentnego Rozwoju. Wcześniej wyróżnieni nią zostali: dr Anna Jagusiak z Katedry Biochemii Lekarskiej UJ CM, dr Anna Dobrut z Katedry Mikrobiologii UJ CM, dr Veronika Aleksandrovych z Katedry Patofizjologii UJ CM, dr inż. Agnieszka Kamińska z Zakładu Fizyki Medycznej UJ, dr Aleksander Grabiec z Zakładu Mikrobiologii UJ oraz dr Przemysław Grudnik z Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ.

Nagrodzona jest absolwentką Wydziału Farmaceutycznego UJ CM. Stopień doktora nauk chemicznych i inżynierii chemicznej uzyskała w 2009 roku na politechnice w Mediolanie. Stypendystka programu Erasmus, Marie Curie Fellowship: Early Stage Researcher, visiting scholarship i programu Inter IV edycja Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Obecnie pracuje w Zakładzie Chemii Leków UJ CM.

Dotychczas realizowała trzy projekty badawcze: jeden z funduszy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz dwa z Narodowego Centrum Nauki. Kapituła konkursu nagrodziła ją za projekt Ocena potencjału terapeutycznego nowych pozytywnych allosterycznych modulatorów receptora GABA-A w udarze niedokrwiennym mózgu (Sonata Bis) oraz Synteza i badania farmakologiczne nowych pochodnych benzizoksazolopropylopirolidyny jako wielofunkcyjnych ligandów o potencjalnych właściwościach prokognitywnych i przeciwpsychotycznych (Sonata).

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju przyznawana jest przez Centrum Inteligentnego Rozwoju i od 5 lat wyróżnia innowatorów i inwestorów, osoby i organizacje, których sposób działania i myślenia wpływa na inteligentny i zrównoważony rozwój życia społeczeństwa i gospodarki. Jest to wyjątkowa i bardzo prestiżowa nagroda w środowisku biznesowym i naukowym popularyzująca, promująca i doceniająca autorów innowacji. Większość wyróżnionych projektów znajduje się w fazie realizacji. Nagroda jest wyrazem szacunku dla pomysłu, a także planu na przyszłość realizowanego projektu i podejścia do jego promocji.

Polecamy również
Towarzystwo Doktorantów UJ nagrodzone w konkursie PRODOK
Towarzystwo Doktorantów UJ nagrodzone w konkursie PRODOK
Kolejna uczona z UJ z Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju 2020
Kolejna uczona z UJ z Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju 2020
Miasto Kraków nagrodziło uczonych z Uniwersytetu Jagiellońskiego
Miasto Kraków nagrodziło uczonych z Uniwersytetu Jagiellońskiego
Nagrody naukowe im. Mikołaja Kopernika dla naukowców z UJ
Nagrody naukowe im. Mikołaja Kopernika dla naukowców z UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj