Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Mamy kolejnych młodych naukowców z małymi grantami NCN

Mamy kolejnych młodych naukowców z małymi grantami NCN

Na stronie Narodowego Centrum Nauki (NCN) opublikowano 3. listę rankingową konkursu Miniatura 4. Program ma wesprzeć naukowców, którzy do tej pory nie byli beneficjentami systemu grantowego NCN. Do grona 14 pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy w tej edycji otrzymali dofinansowanie na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych, czyli tzw. małe granty, dołączyło 10 kolejnych.

Miniatura 4 jest skierowana do osób, które planują ubiegać się o finansowanie przyszłych projektów badawczych w konkursach NCN. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem i są zatrudnione przez jednostkę naukową występującą jako wnioskodawca na podstawie umowy o pracę. Ponadto osoba składająca wniosek nie może być wnioskodawcą, kierownikiem projektu ani kandydatem na staż we wniosku złożonym lub zakwalifikowanym do finansowania w innym konkursie NCN. W konkursie Miniatura czas realizacji działań naukowych nie może przekroczyć 12 miesięcy, a wysokość budżetu wynosi od 5 do 50 tys. zł.

Na opublikowanej dziś liście rankingowej znalazło się 10 następnych badaczy z UJ, którym przyznano dofinansowanie na badania wstępne/pilotażowe i wyjazd badawczy:

  • dr inż. Kamila Sofińska (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) - Wpływ podłoża na strukturę drugorzędową białka tau - 48 629 zł,
  • dr Henryk Liszka (Wydział Lekarski) - Anatomia, morfologia i histologia górno-tylnej części guza piętowego jako potencjalnego miejsca pobrania autogennego przeszczepu chrzęstno-kostnego - 49 533 zł,
  • dr Adam Świątek (Wydział Historyczny) - "Dziennikarze polscy Rusini" w prasie galicyjskiej w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku - 23 155 zł,
  • dr Monika Kawczyńska (Wydział Prawa i Administracji) - Środki tymczasowe jako instrument ochrony uprawnień jednostek wynikających z prawa Unii Europejskiej - 24 632 zł,
  • dr Paweł Żmudzki (Wydział Farmaceutyczny) - Badanie stabilności leków przeciwrobaczych w warunkach stresowych z zastosowaniem metody UHPLC/MS-MS - 25 520 zł,
  • dr Karina Adamowicz (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii) - Określenie wpływu kwasu aristocholowego na proces różnicowania, metabolizm osteoklastów i homeostazę tkanki kostnej - 49 170 zł,
  • dr Magdalena Pilarczyk-Żurek (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii) - Określenie roli Regnazy-1 w rozwoju Nieswoistego Zapalenia Jelit - 49 962 zł,
  • dr Benedykt Jany (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) - Próba syntezy nowych faz metali typu hcp w procesie samoorganizacji indukowanej temperaturowo w skali nano - 49 500 zł,
  • dr Marta Zarzycka (Wydział Lekarski) - ICAM-1 jako cel terapeutyczny w leczeniu nowotworu pęcherza moczowego - 49 940 zł,
  • dr hab. Maciej Wiatr (Wydział Lekarski) - Zmiana aktywności metabolicznej tkanki kostnej strzemienia w przebiegu otosklerozy - 48 620 zł.

4. edycja konkursu Miniatura jest realizowana w trybie ciągłym od 1 czerwca do 30 września br. Proces oceny jest uproszczony i skrócony do 4 miesięcy. Budżet konkursu wynosi 15 mln zł.

Polecamy również
Ponad 55 mln złotych na projekty badawcze w konkursach NCN
Ponad 55 mln złotych na projekty badawcze w konkursach NCN
Badacz z WBBiB UJ laureatem międzynarodowego konkursu Mozart
Badacz z WBBiB UJ laureatem międzynarodowego konkursu Mozart
Badacze z UJ z Nagrodami Naukowymi "Polityki"
Badacze z UJ z Nagrodami Naukowymi "Polityki"
Badaczka z UJ CM kolejną laureatką Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020
Badaczka z UJ CM kolejną laureatką Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj