Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Organizacja kształcenia w semestrze zimowym (nie dotyczy Collegium Medicum)

Organizacja kształcenia w semestrze zimowym (nie dotyczy Collegium Medicum)

5 listopada 2020 r. rektor UJ prof. Jacek Popiel wydał zarządzenie, w którym ustanawia zasady organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 (postanowienia nie dotyczą Collegium Medicum).

 

 

 

 

  1. Od  dnia  9  listopada  2020  roku  do  końca  semestru  zimowego  roku  akademickiego 2020/2021  kształcenie  na  Uniwersytecie  Jagiellońskim  będzie  prowadzone  w  formie kształcenia zdalnego.
  2. W siedzibie Uniwersytetu Jagiellońskiego mogą być realizowane zajęcia, które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  3. Zasady  organizacji  kształcenia  na  poszczególnych  wydziałach  określa  załącznik do zarządzenia.
  4. Dziekan  w  terminie  do  dnia  13  listopada  2020  roku  przedstawia  Prorektorowi  UJ ds. dydaktyki  i  ogłasza  na  stronie  internetowej  wydziału  wykaz  zajęć,  które  będą prowadzone w siedzibie Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  5. Prowadzący  zajęcia  ma  obowiązek  realizacji  zajęć  odpowiednio  zgodnie  z  ust.  1  lub wykazem, o którym mowa w ust. 4

 

Pliki do pobrania
pdf
Zarządzenie nr 127 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 5 listopada 2020 roku
Polecamy również
List rektora do wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego
List rektora do wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego
UJ i większość uczelni zrzeszonych w KRSWK przechodzą na zdalny tryb nauczania w okresie świątecznym
UJ i większość uczelni zrzeszonych w KRSWK przechodzą na zdalny tryb nauczania w okresie świątecznym
Informacja w sprawie szczepień przeciw COVID-19
Informacja w sprawie szczepień przeciw COVID-19
Organizacja kształcenia w semestrze letnim
Organizacja kształcenia w semestrze letnim

Widok zawartości stron Widok zawartości stron