Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

UJ CM w ogólnoeuropejskim projekcie badań nad chorobami rzadkimi

UJ CM w ogólnoeuropejskim projekcie badań nad chorobami rzadkimi

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum (UJ CM) realizuje projekt FAIRVASC, którego celem jest stworzenie ogólnoeuropejskiej infrastruktury informatycznej umożliwiającej zbudowanie interoperacyjnych baz danych dotyczących zapaleń naczyń, grupy groźnych chorób rzadkich. Projekt finansowany jest przez European Joint Programme on Rare Diseases, poprzez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a jego łączny budżet wynosi 2,3 mln euro.

Badania nad chorobami rzadkimi wymagają dostępu do dużych zasobów danych (big data). Tymczasem w każdym z europejskich krajów istnieje tylko ograniczona liczba chorych, a więc i obiektywnych danych opisujących ich chorobę, przebieg i przede wszystkim skuteczności dostępnych sposobów leczenia. W Polsce dane dotyczące chorych na zapalenia naczyń zbierane są w systematyczny sposób w ramach rejestru POLVAS, naukowego konsorcjum grupującego 12 polskich ośrodków medycznych. UJ CM pełni w nim rolę lidera.

Zasadniczym zadaniem projektu FAIRVASC jest ujednolicenie informacji zawartych w narodowych rejestrach przy użyciu technologii sieci semantycznej, aby umożliwić ich wykorzystanie dla prowadzenia szeroko zakrojonych badań naukowych nad charakterystyką, naturalnym przebiegiem, zagrożeniami zdrowotnymi i optymalnymi, zindywidualizowanymi sposobami leczenia. Olbrzymi zakres przetwarzanej i ujednolicanej informacji będzie także pewnym wzorem dla łączenia innych rejestrów gromadzących dane o chorobach rzadkich w całej Europie.

Projekt prowadzony jest pod egidą European Vasculitis Society oraz RITA European Reference Network. Uczestniczą w nim naukowcy z Włoch, Irlandii, Szwecji, Francji, Niemiec, Czech oraz Polski. Krajową częścią prac kieruje prof. Jacek Musiał z Wydziału Lekarskiego UJ CM.

FAIRVASC to kolejna ogólnoeuropejska inicjatywa badawcza dotyczącą szczegółowego rozwiązywania problemów osób cierpiących na groźne choroby rzadkie. Udział w niej biorą również organizacje pacjentów, a wsparcia zarządczego, z uwzględnieniem aspektów etycznych i prawnych, udziela Pintail Ltd. oraz European Institute for Innovation through Health Data (i~HD).

Polecamy również
Jak pandemia wpływa na zdrowie psychiczne i edukację dzieci?
Jak pandemia wpływa na zdrowie psychiczne i edukację dzieci?
Trzech naukowców z UJ z Nagrodą Duncana Blacka
Trzech naukowców z UJ z Nagrodą Duncana Blacka
Uniwersytet Jagielloński upamiętnia rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau
Uniwersytet Jagielloński upamiętnia rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau
UJ gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy
UJ gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj