Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Organizacja kształcenia w semestrze letnim

Organizacja kształcenia w semestrze letnim

13 stycznia 2021 r. rektor UJ prof. Jacek Popiel wydał zarządzenie, w którym ustanawia zasady organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 (postanowienia nie dotyczą Collegium Medicum). W dokumencie zaznaczono, że w przypadku zmiany sytuacji epidemicznej w trakcie trwania semestru, organizacja kształcenia może zostać ponownie zreorganizowana.

 

1. W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 kształcenie na Uniwersytecie Jagiellońskim będzie prowadzone w formie kształcenia zdalnego.

2. W siedzibie Uniwersytetu Jagiellońskiego mogą być realizowane zajęcia, które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

3. Zasady organizacji kształcenia na poszczególnych wydziałach określa załącznik do zarządzenia.

4. Dziekan w terminie do dnia 15 stycznia 2021 roku przedstawia Prorektorowi UJ ds. dydaktyki i ogłasza na stronie internetowej wydziału wykaz zajęć, które będą prowadzone w siedzibie Uniwersytetu Jagiellońskiego.

5. Prowadzący zajęcia ma obowiązek realizacji zajęć odpowiednio zgodnie z ust. 1 lub wykazem, o którym mowa w ust. 4.

Zarządzenie nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 13 stycznia 2021 roku

Polecamy również
List rektora do wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego
List rektora do wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego
UJ i większość uczelni zrzeszonych w KRSWK przechodzą na zdalny tryb nauczania w okresie świątecznym
UJ i większość uczelni zrzeszonych w KRSWK przechodzą na zdalny tryb nauczania w okresie świątecznym
Informacja w sprawie szczepień przeciw COVID-19
Informacja w sprawie szczepień przeciw COVID-19
Organizacja kształcenia w semestrze zimowym (nie dotyczy Collegium Medicum)
Organizacja kształcenia w semestrze zimowym (nie dotyczy Collegium Medicum)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron