Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prace obronione na UJ wśród najlepszych debiutów historycznych

Prace obronione na UJ wśród najlepszych debiutów historycznych

Instytut Pamięci Narodowej poinformował o rozstrzygnięciu 13. edycji Konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na "Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej". Wśród autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac doktorskich i magisterskich znaleźli się dr Radosław Budzyński, Monika Maria Makowska, Mateusz Radomski, Tomasz Korban oraz Michał Michniewicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Konkurs im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na "Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej" jest adresowany do autorów niepublikowanych prac magisterskich i doktorskich, poświęconych historii Polski i Polaków w XX wieku. Ogłaszany jest corocznie w dwóch kategoriach: prac magisterskich i prac doktorskich. Laureaci w każdej z nich otrzymują okolicznościowy dyplom, nagrodę pieniężną oraz umowę wydawniczą na wydanie całości lub części pracy.

Do konkursu nadesłano 30 prac obronionych pomiędzy 1 listopada 2018 r. a 31 października 2020 r. Po wysłuchaniu ocen i przeprowadzeniu dyskusji członkowie komisji konkursowej postanowili nagrodzić i wyróżnić 9 autorów. W kategorii prac doktorskich II nagrodę przyznano dr. Radosławowi Budzyńskiemu za pracę Gustaw Manteuffel (1832–1916). Życie i dzieło w świetle wybranych polskich archiwaliów napisaną na Wydziale Polonistyki UJ pod opieką naukową prof. Krzysztofa Zajasa. W kategorii prac magisterskich II nagrody otrzymali Monika Maria Makowska Z Wydziału Historycznego UJ za pracę Doświadczenie frontu Wielkiej Wojny, tułaczki na Murmań i zetknięcia się z bolszewizmem na podstawie biografii polskich żołnierzy-literatów. Bogusław Szul-Skjoldkrona (1895-1920) i Eugeniusz Korwin Małaczewski (promotor: prof. Andrzej Nowak) oraz Mateusz Radomski z Wydziału Historycznego UJ za pracę Margines społeczny w Zagłębiu Dąbrowskim w dwudziestoleciu międzywojennym (promotor: dr hab. Janusz Mierzwa, prof. UJ). Wyróżnienia przyznano również pracom Stosunki polsko-brytyjskie w latach 1971-1980 w świetle polskich źródeł dyplomatycznych autorstwa Tomasza Korbana z Wydziału Historycznego UJ (promotor: dr hab. Jakub Polit, prof. UJ) oraz Działalność partii politycznych w powiecie sanockim w latach 1918-1939 autorstwa Michała Michniewicza z Wydziału Historycznego UJ (promotor: dr hab. Janusz Mierzwa, prof. UJ).

Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w Centrum Edukacyjnym IPN "Przystanek Historia" im. Janusza Kurtyki w Warszawie. Termin uroczystości, ze względu na sytuację epidemiczną, zostanie podany w późniejszym czasie.

Polecamy również
Kilkudziesięciu studentów UJ otrzyma ministerialne stypendia
Kilkudziesięciu studentów UJ otrzyma ministerialne stypendia
Studentka UJ wyróżniona za pracę poświęconą kibicom skoków
Studentka UJ wyróżniona za pracę poświęconą kibicom skoków
Stypendia Naukowej Fundacji Polpharmy dla doktorantów UJ CM
Stypendia Naukowej Fundacji Polpharmy dla doktorantów UJ CM
Doktorant z UJ wyróżniony w konkursie o nagrodę im. Schaudera
Doktorant z UJ wyróżniony w konkursie o nagrodę im. Schaudera

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj