Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Są pierwsze efekty prac termomodernizacyjnych budynków UJ CM

Są pierwsze efekty prac termomodernizacyjnych budynków UJ CM

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego zostały osiągnięte, a nawet przekroczone - wynika z audytu energetycznego ex-post wykonanego po zakończeniu prac termomodernizacyjnych w budynkach Katedry Mikrobiologii i Wydziału Farmaceutycznego UJ CM. To oznacza, że dzięki przeprowadzonym pracom oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej oraz obniżenie emisji gazów cieplarnianych są większe od zakładanych.

Jeśli chodzi o zużycie energii cieplnej i elektrycznej oraz obniżenie emisji gazów cieplarnianych, to rezultaty przewyższają o ok. 5-6 proc. zakładane efekty, a ustalona obliczeniowo oszczędność energii elektrycznej przewyższa założony efekt o prawie 50 proc. - Mówiąc najprościej, będzie cieplej, taniej i bardziej ekologicznie - podsumowuje mgr inż. Marta Walczak, kierownik Działu Inwestycji Remontów i Eksploatacji UJ CM.

Roboty budowlane w budynku przy ul. Czystej 18, w którym mieści się Katedra Mikrobiologii UJ CM, rozpoczęły się 4 lipca 2018 roku. Zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, przeprowadzono termoizolację ścian budynku od strony podwórza, a także stropu na poddaszu, położono nowe tynki oraz wymieniono stolarkę okienną i drzwiową.

Prace w kompleksie budynków Wydziału Farmaceutycznego UJ CM przy ul. Medycznej 9 prowadzone były od czerwca 2018 do 30 października 2020. Ich zakres obejmował wykonanie nowej fasady słupowo-ryglowej z warstwą termoizolacyjną wykonaną z wełny mineralnej, wymianę okien i drzwi, termoizolację stropodachów, wykonanie przy wykorzystaniu styropianu i styroduru odpowiednio termoizolacji pozostałych ścian oraz ścian fundamentowych poniżej gruntu oraz wykonanie wyprawy tynkarskiej tynkiem mineralnym na ścianach zaizolowanych termicznie przy wykorzystaniu styropianu i styroduru.

Oba budynki zostały dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wartość projektu pod nazwą "Termomodernizacja budynków Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum zlokalizowanych przy ul. Czystej 18 i ul. Medycznej 9 w Krakowie" to blisko 24 mln złotych, z czego prawie połowa stanowiła dofinansowanie z Unii Europejskiej (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa I - Zmniejszenie emisyjności gospodarki, poddziałanie 1.3.1 - Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej).

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Senat UJ: Nowy wykaz czasopism przyjęto z naruszeniem prawa
Senat UJ: Nowy wykaz czasopism przyjęto z naruszeniem prawa
Kolejna pionierska operacja w Szpitalu Uniwersyteckim [WIDEO]
Kolejna pionierska operacja w Szpitalu Uniwersyteckim [WIDEO]
Kilkudziesięciu studentów UJ otrzyma ministerialne stypendia
Kilkudziesięciu studentów UJ otrzyma ministerialne stypendia
Uczone z UJ współautorkami publikacji w "Chemical Science"
Uczone z UJ współautorkami publikacji w "Chemical Science"

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj