Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wolność i odpowiedzialność akademicka – doświadczenia i dobre praktyki

Wolność i odpowiedzialność akademicka – doświadczenia i dobre praktyki

26 lutego 2021 roku odbyło się ogólnopolskie webinarium na temat funkcjonowania ustawowych i pozaustawowych rozwiązań służących wzmacnianiu wolności akademickiej i odpowiedzialności nauczycieli akademickich, zorganizowane przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) we współpracy z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym. W debacie uczestniczył rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Jacek Popiel.

Uczestników wirtualnego seminarium pt. „Wolność i odpowiedzialność akademicka – doświadczenia i dobre praktyki” przywitał rektor SWPS prof. Roman Cieślak. Następnie krótkie powitalne przemowy, wprowadzające w tematykę spotkania, wygłosili przewodniczący KRASP, rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk oraz sekretarz stanu Ministerstwa Edukacji i Nauki, pełnomocnik rządu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki prof. Włodzimierz Bernacki.

Wykłady wprowadzające wygłosili prof. Jerzy Woźnicki, prezes Fundacji Rektorów Polskich oraz prof. Ewa Łętowska z Instytutu Nauk Prawnych PAN. Pierwsza z prelekcji zatytułowana była „Wolności Akademickie oraz Zasady Fundamentalne w Szkołach Wyższych”. Prof. Woźnicki przedstawił w niej własną propozycję otwartego katalogu zawierającego przegląd i listę pojęć określanych jako wolności akademickie oraz zasady fundamentalne dedykowane organom uczelni, odwołując się do dziedzictwa uniwersytetu średniowiecznego, treści Konstytucji RP z 1997 r. oraz dobrych praktyk uczelni akademickich. Dokonał także m.in. odniesienia wolności akademickich do dokumentów międzynarodowych ogłoszonych w Europie. Przypomniał także stanowisko zgromadzenia plenarnego KRASP ws. wolności akademickich z dnia 20 listopada 2020 r.

W wykładzie pt. „Fałszywe Paradoksy Wolności Nauki. Tezy” pierwsza polska rzecznik praw obywatelskich prof. Ewa Łętowska mówiła o interferencjach kolidujących konstytucyjnych wolności, praw, wartości i kryteriach rozwiązywania tych kolizji. Omówiła również zagadnienia dotyczące oczekiwań w tym zakresie względem państwa, prawa i sądów. Poruszyła także problem nagannych manipulacji pojęciem wolności słowa i wolności nauki. Pełna treść referatu stanowiącego podstawę wykładu dostępna jest na stronie Monitora Konstytucyjnego.

Kolejne panele poświęcone były takim zagadnieniom, jak doświadczenia związane z prowadzonymi postępowaniami dyscyplinarnymi w uczelniach, wolności i odpowiedzialności akademickiej zarówno w jej wymiarze praktycznym, jak i z punktu widzenia kodeksów etycznych oraz działania komisji etycznych, prawnemu i praktycznemu kontekstowi działania rzeczników akademickich, a także dobrym praktykom w dziedzinie zapobiegania nierównościom. Na zakończenie odbył się panel integrujący zaprezentowane perspektywy z udziałem członków Komisji ds. Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej KRASP, moderatorów wcześniejszych paneli oraz przedstawicieli Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej i Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Polecamy również
Debata "Rektorzy o przyszłości"
Debata "Rektorzy o przyszłości"
Konsul Węgier uhonorowana medalem „Plus ratio quam vis”
Konsul Węgier uhonorowana medalem „Plus ratio quam vis”
Szpital Uniwersytecki rozwija współpracę z firmą Olympus
Szpital Uniwersytecki rozwija współpracę z firmą Olympus
Wizyta prof. Massimo Leone na Uniwersytecie Jagiellońskim
Wizyta prof. Massimo Leone na Uniwersytecie Jagiellońskim

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj