Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci UJ opracowali kompendium wiedzy o chińskim prawie

Studenci UJ opracowali kompendium wiedzy o chińskim prawie

Zuzanna Kopania i Igor Szpotakowski wydali pierwszy w skali europejskiej, a także jeden z nielicznych na świecie, przewodnik w formie książkowej poświęcony wyszukiwaniu informacji i prowadzeniu badań nad chińskim prawem. W opracowaniu skierowanej do studentów publikacji brały udział prawnicze autorytety z renomowanych ośrodków akademickich w Europie, Azji i Stanach Zjednoczonych.


Wydany nakładem Wydawnictwa Naukowego Archaegraph w otwartym dostępie anglojęzyczny przewodnik Chinese Law Research Guide ma na celu pomóc studentom prawa (szczególnie tym pochodzącym z ośrodków akademickich, w których działają szkoły prawa chińskiego lub centra badawcze tej tematyki dotyczące) w wyszukiwaniu informacji i prowadzeniu badań nad prawem chińskim. Książka ma być wsparciem dla studentów rozpoczynających swoją przygodę z prawem Chińskiej Republiki Ludowej jako przewodnik pozwalający im na stawianie w pierwszych kroków w swoich własnych badaniach w tym kierunku. W dalszej perspektywie ma także promować i propagować prężny w ostatnich latach rozwój badań nad prawem chińskim w Polsce.

O jakości przewodnika świadczą też zaangażowani w proces jego wydania prawnicze autorytety. Przedmowę napisała dr Mimi Zou, specjalistka w dziedzinie prawa chińskiego z Uniwersytetu Oxfordzkiego. Autorami recenzji są dr hab. Joanna Grzybek z Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalizująca się w chińskiej terminologii prawniczej oraz prof. Mingzhe Zhu, który jest ekspertem w dziedzinie prawa porównawczego na China University of Political Science and Law w Pekinie. Korekta językowa została przeprowadzona przez Daniela Purischa, doświadczonego amerykańskiego prawnika, absolwenta prawa na Uniwersytecie Harvarda i Uniwersytecie w Cambridge.

Patronat nad publikacją objęli: Ośrodek Koordynacji Szkół Praw Obcych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szkoły Prawa Chińskiego na Uniwersytecie Gdańskim, Polish Research Centre for Law and Economy of China Uniwersytetu Warszawskiego i The School of Law and Economy of China na Uniwersytecie Warszawskim, Szkoła Prawa i Kultury Chińskiej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Stowarzyszenie Prawa Chińskiego - Chinese Law Association.

Zuzanna Kopania jest absolwentką studiów na kierunku prawo własności intelektualnej i nowych mediów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (WPiA UJ), obecnie studiuje administrację i studia azjatyckie dalekowschodnie na UJ. Studiowała również prawo w Wielkiej Brytanii. Przewodnicząca Koła Naukowego Praw Państw Azjatyckich TBSP UJ i wiceprzewodnicząca Dalekowschodniego Koła Naukowego UJ. Poza działalnością naukową pełni także funkcję przewodniczącej Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Współautorka jednej monografii o prawie chińskim i redaktorka drugiej, autorka licznych tekstów naukowych. Jej zainteresowania badawcze obejmują prawo nowych technologii, historię prawa i kulturę prawną w Chinach, a także pozycję kobiet w społeczeństwie i prawie chińskim.

Z kolei Igor Szpotakowski ukończył studia azjatyckie na UJ, obecnie jest na V roku prawa na WPiA UJ. Studiował i prowadził badania także w Chinach (Shanghai University, Beijing Foreign Studies University) i w Wielkiej Brytanii (University of Bristol, Nottingham Trent University). Kierownik Działu Badawczego Chinese Law Association oraz kierownik grantu badawczego w ramach programu Diamentowy Grant realizowanego na WPiA UJ. Współautor dwóch książek na temat prawa chińskiego, redaktor dwóch kolejnych, autor licznych tekstów naukowych dotyczących systemu prawnego Chińskiej Republiki Ludowej. Stypendysta The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF), w ramach którego otrzymał środki na przeprowadzenie badań na temat chińskiego prawa umów na University of Oxford, University of Cambridge, University of Edinburgh i University of Bristol.

Polecamy również
Kolejny sukces drużyny UJ w międzynarodowym konkursie INADR
Kolejny sukces drużyny UJ w międzynarodowym konkursie INADR
Roczne staże w USA dla kilkunastu studentów i doktorantów UJ
Roczne staże w USA dla kilkunastu studentów i doktorantów UJ
Prace magisterskie studentów WPiA UJ nagrodzone przez UOKiK
Prace magisterskie studentów WPiA UJ nagrodzone przez UOKiK
Matematyczne nagrody dla uczonych z Uniwersytetu Jagiellońskiego
Matematyczne nagrody dla uczonych z Uniwersytetu Jagiellońskiego

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj