Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ukazał się przewodnik po polskich ośrodkach astronomicznych

Ukazał się przewodnik po polskich ośrodkach astronomicznych

Pod koniec marca ukazało się opracowanie "Polskie ośrodki astronomiczne" przedstawiające placówki naukowe zajmujące się badaniami kosmosu, a dodatkowo zawierające też ciekawe zestawienia dotyczące działalności edukacyjno-popularyzacyjnej. Wydawcami informatora są Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA) oraz Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego (OA UJ) - najstarszy tego typu ośrodek naukowy w Polsce.

- Informator zawiera aktualne dane o polskich ośrodkach astronomicznych, ich aktywności naukowej, potencjale kadrowym i możliwościach kształcenia. Dodatkowe niemniej ważne informacje to: mapa planetariów oraz spisy miłośniczych organizacji i mediów popularyzujących astronomię - wyjaśnia prof. Marek Sarna, prezes PTA.

Informator liczy 72 strony i został wydany w formacie A5. Jest pracą zbiorową - informacje o danym ośrodku przygotowywały osoby z nim związane. Przedstawia wszystkie naukowe placówki zajmujące się w naszym kraju badaniami astronomicznymi i pokrewnymi. Prezentuje też miejsca, gdzie można studiować astronomię na studiach licencjackich, magisterskich i w szkołach doktorskich.

Opracowanie nastawione jest na przedstawienie ośrodków naukowych, ale zawiera też kilka dodatkowych stron poświęconych innym aspektom astronomii - placówkom edukacyjnym, popularyzującym astronomię, a także mediom branżowym. Wzbogaca je kilka map z rozmieszczeniem obserwatoriów astronomicznych, największych teleskopów i polskiej infrastruktury badawczej znajdującej się za granicą.

- Zdecydowanie brakowało aktualnego informatora kompleksowo pokazującego cały przekrój badań astronomicznych prowadzonych w Polsce. Tę lukę wypełnia wydane właśnie opracowanie. Będziemy chcieli kontynuować ten kierunek i w przyszłości przygotować dodatkowe opracowanie dotyczące także placówek edukacyjnych i popularyzujących astronomię. Ośrodki i organizacje z całej Polski, również te niewielkie, zachęcamy już teraz do kontaktu - mówi dr Krzysztof Czart, koordynator projektu.

Co więcej, informator został przetłumaczony na język angielski i wydany w tej formie drukiem oraz w wersji elektronicznej. Ma to na celu zagraniczną promocję polskich ośrodków akademickich i instytutów Polskiej Akademii Nauk zajmujących się badaniami kosmosu.

- Promocja naszych ośrodków naukowych poza granicami Polski jest niezwykle istotna. Trzeba pokazywać jakie badania prowadzimy, w czym polskie placówki się specjalizują, jakie sukcesy odnoszą. Przekłada się to na przykład na udział w wiodących światowych projektach naukowych i różną inną współpracę, chociażby w zakresie prowadzenia doktoratów i staży dla młodych naukowców, a w konsekwencji na lepszy rozwój polskiej nauki i na lepsze jej dostosowanie do współczesnych trendów w nauce europejskiej i światowej - wskazuje Tomasz Kundera z OA UJ.

Opracowanie "Polskie ośrodki astronomiczne" można pobrać bezpłatnie ze strony pta.edu.pl. Projekt został sfinansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Promocja Zagraniczna.

Polecamy również
Próbna Matura z Chemii z Wydziałem Chemii UJ i "Dziennikiem Polskim"
Próbna Matura z Chemii z Wydziałem Chemii UJ i "Dziennikiem Polskim"
Roczne staże w USA dla kilkunastu studentów i doktorantów UJ
Roczne staże w USA dla kilkunastu studentów i doktorantów UJ
Polscy naukowcy stworzą modele 3D starożytnego miasta Nea Pafos
Polscy naukowcy stworzą modele 3D starożytnego miasta Nea Pafos
Nie żyje Stanisław Dziedzic
Nie żyje Stanisław Dziedzic

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj