Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uniwersytet Jagielloński otrzymał akredytację NAWA

Uniwersytet Jagielloński otrzymał akredytację NAWA

Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ, działające na Wydziale Polonistyki, uzyskało akredytację Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) na realizację w latach 2021-2023 kursów, które przygotowują obcokrajowców do podjęcia nauki na studiach w naszym kraju.


Uniwersytet Jagielloński znalazł się w gronie 12 uczelni wybranych przez NAWA w drodze konkursu. W ten sposób wyłoniono ośrodki, które gwarantują swoim doświadczeniem, potencjałem organizacyjnym i merytorycznym przeprowadzenie kursów na najwyższym jakościowo poziomie.

Najstarsza polska uczelnia uzyskała uprawnienia do przeprowadzania kursów letniego i przygotowawczego. Pierwszy z nich ma na celu wzmocnienie kompetencji językowych, a także pogłębienie więzi z Polską i zachęcenie uczestników do podjęcia w Polsce studiów lub w dalszej perspektywie podjęcia współpracy z polskimi uczelniami i firmami na polu naukowym i gospodarczym. Program obejmuje intensywne zajęcia z języka polskiego jako obcego, bogaty program wycieczek i wyjść kulturalnych, praktyczne warsztaty, wykłady dotyczące polskiej historii i kultury oraz imprezy integracyjne.

Z kolei kurs przygotowawczy wspiera promocję Polski jako kraju atrakcyjnych możliwości edukacyjnych i naukowych oraz umożliwia cudzoziemcom, którzy planują rozpoczęcie studiów w naszym kraju, nauki lub doskonalenia znajomości języka polskiego oraz poszerzenia wiedzy w zakresie przedmiotów związanych z kierunkiem przyszłych studiów. Ma na celu wsparcie realizacji programów stypendialnych: im. gen. Władysława Andersa, im. Stefana Banacha i im. Ignacego Łukasiewicza oraz umów międzynarodowych i współpracy bilateralnej, a także stypendiów indywidualnych, poprzez umożliwienie stypendystom ww. programów uczestnictwa w kursie przygotowawczym.

Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ (Centrum) należy do najważniejszych polskich ośrodków kształcenia zagranicznych studentów. Jego oferta obejmuje intensywne programy semestralne i roczne, kilkutygodniowe kursy letnie, a także całą gamę kursów i programów realizowanych w ramach współpracy z polskimi i zagranicznymi instytucjami partnerskimi. Zajęciami dydaktycznymi w Centrum kierują specjaliści z zakresu glottodydaktyki polonistycznej skupieni w Katedrze Języka Polskiego jako Obcego. Prowadzą oni badania w zakresie metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, opracowują stosowne podręczniki i słowniki. Zespół tworzy i stosuje nowoczesne, innowacyjne, a przede wszystkim skuteczne metody nauczania.

Polecamy również
Uczone z UJ stypendystkami L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki
Uczone z UJ stypendystkami L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki
Duże zainteresowanie infrastrukturą badawczą w NCPS SOLARIS
Duże zainteresowanie infrastrukturą badawczą w NCPS SOLARIS
Eksperci: nie ma niemoralnych szczepionek
Eksperci: nie ma niemoralnych szczepionek
Uniwersytet Jagielloński uruchamia studia o regionie karpackim
Uniwersytet Jagielloński uruchamia studia o regionie karpackim

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj