Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Duże zainteresowanie infrastrukturą badawczą w NCPS SOLARIS

Duże zainteresowanie infrastrukturą badawczą w NCPS SOLARIS

Zakończył się 7. nabór wniosków o czas badaczy w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS w Krakowie. Do konkursu przystąpiły aż 84 zespoły naukowe z Polski i zagranicy reprezentujące 31 instytucji naukowych. 48 aplikacji dotyczyło linii pomiarowych XAS, UARPES, PHELIX, DEMETER a 36 kriomikroskopu elektronowego Cryo-Em.

 

W tegorocznym naborze wniosków po raz pierwszy udostępniono linię DEMETER posiadającą dwie stacje końcowe - mikroskop PEEM oraz STXM. Nowy mikroskop STXM spotkał się ze szczególnym zainteresowaniem grup naukowych prowadzących badania z dziedziny nauki o Ziemi i środowisku oraz inżynierii środowiska i technologii. Niemniej jednak, podobnie jak w ubiegłej edycji, najwięcej aplikacji dotyczyło eksperymentów z zakresu fizyki i biologii.

- Jesteśmy dumni, że możliwością przeprowadzenia badań w SOLARIS interesują się naukowcy z coraz większej liczby ośrodków badawczych. Jednocześnie, analizując afiliacje naszych użytkowników, możemy z radością stwierdzić, że wokół Centrum tworzy się środowisko naukowe wierne naszej infrastrukturze badawczej. To dla nas bardzo ważne, ponieważ dzięki ich doświadczeniu i sugestiom, możemy udoskonalać naszą ofertę naukową - mówi Alicja Górkiewicz, kierownik Biura Użytkownika SOLARIS.

Nieustanny rozwój NCPS SOLARIS ma bezpośredni wpływ na wzrost liczby ośrodków naukowych zainteresowanych podjęciem współpracy i rozpoczęciem eksperymentów na dostępnych liniach badawczych. Do grona zainteresowanych dołączyły instytucje naukowe z Włoch, Francji, Rosji i Ukrainy, a także z Grecji, Chin oraz Indii.

Polecamy również
UJ będzie ściśle współpracować z województwem małopolskim
UJ będzie ściśle współpracować z województwem małopolskim
MEiN sfinansuje innowacyjny projekt studentów farmacji z UJ CM
MEiN sfinansuje innowacyjny projekt studentów farmacji z UJ CM
UJ świętuje 657. urodziny i honoruje wybitnego socjologa [ZDJĘCIA]
UJ świętuje 657. urodziny i honoruje wybitnego socjologa [ZDJĘCIA]
Eksperci o wpływie pandemii na wybrane grupy mniejszościowe
Eksperci o wpływie pandemii na wybrane grupy mniejszościowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj