Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

WSMiP UJ laureatem konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych

WSMiP UJ laureatem konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ (WSMiP UJ) został laureatem grantu "Rola i znaczenie Partnerstwa Wschodniego w procesie transformacji państw Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego" przyznanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie Dyplomacja publiczna 2021. Kierownikiem międzynarodowego projektu jest dr hab. Piotr Bajor z Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ.

Celem ogłoszonego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych konkursu Dyplomacja publiczna 2021 jest wyłonienie najlepszych ofert z propozycjami projektów do realizacji jako zadanie publiczne, dotyczących priorytetów polskiej polityki zagranicznej w zakresie dyplomacji publicznej, zgodnie z następującymi założeniami: wzmacnianie pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej, wymiar wschodni polskiej polityki zagranicznej oraz dialog polsko-żydowski -wspólne dziedzictwo i przyszłość. Budżet konkursu wynosi 4 mln zł, a realizacja projektu powinna zakończyć się nie później niż do 15 grudnia br.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało właśnie o rozstrzygnięciu tegorocznej edycji konkursu. Wśród podmiotów, którym zostało przyznane dofinansowanie, znalazł się WSMiP UJ. Celem projektu "Rola i znaczenie Partnerstwa Wschodniego w procesie transformacji państw Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego" jest przeprowadzenie badań dotyczących roli i znaczenia Partnerstwa Wschodniego w procesie transformacji państw objętych programem oraz analiza wpływu poszczególnych narzędzi w zakresie zmian systemowych w Armenii, Gruzji, Mołdawii oraz Ukrainie. Wydział będzie koordynował prace międzynarodowego konsorcjum badawczego, w skład którego weszły: Państwowy Uniwersytet w Erywaniu, Państwowy Uniwersytet w Kiszyniowie, Państowy Uniwersytet we Lwowie, Państwowy Uniwersytet w Tbilisi oraz Centrum Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Partnerstwa we Lwowie.

Kierownikiem projektu badawczego oraz koordynatorem działania konsorcjum jest dr hab. Piotr Bajor z Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ.

Polecamy również
Rektor UJ w Radzie Muzeum przy Zamku Królewskim na Wawelu
Rektor UJ w Radzie Muzeum przy Zamku Królewskim na Wawelu
Biblioteka Kraków nagrodziła doktoranta z Instytutu Archeologii UJ
Biblioteka Kraków nagrodziła doktoranta z Instytutu Archeologii UJ
Publikacja badaczy z MCB UJ na łamach "Nature Communications"
Publikacja badaczy z MCB UJ na łamach "Nature Communications"
UJ będzie ściśle współpracować z województwem małopolskim
UJ będzie ściśle współpracować z województwem małopolskim

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj