Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Eksperci o wpływie pandemii na wybrane grupy mniejszościowe

Eksperci o wpływie pandemii na wybrane grupy mniejszościowe

Osoby z niepełnosprawnością, przebywający w domach opieki, uchodźcy, migranci, osoby w kryzysie bezdomności w sumie stanowią ponad 20mproc. społeczeństwa polskiego. Wpływ pandemii na te grupy utrzyma się znacznie dłużej niż samo ryzyko epidemiczne, dlatego ich problemy powinny być pilnie uwzględnione przez decydentów - apelują członkowie interdyscyplinarnego zespołu doradczego ds. COVID-19 przy prezesie PAN.

Członkowie zespołu w 15. stanowisko poświęcili się wpływowi pandemii na wybrane grupy mniejszościowe w Polsce. Jak podkreślili, COVID-19 dotyka całego społeczeństwa. Jednak skutki pandemii nie dla wszystkich są jednakowe. Na przykład osoby z niepełnosprawnością - szczególnie te przebywające w domach opieki, uchodźcy i migranci czy wreszcie osoby w kryzysie bezdomności - są w trakcie pandemii narażone są na dodatkowe trudności. Ich problemy często umykają uwadze decydentów, media i opinia publiczna mało się nimi interesują, a one same są wykluczane z głównego nurtu życia społecznego. Choć zwykło się osoby te traktować jako mniejszości, to w sumie stanowią ponad 20 proc. społeczeństwa polskiego. Są jego integralną częścią. Ich sytuacja i tak trudna w czasach normalnych, w czasie pandemii stała się jeszcze trudniejsza. Pandemia nie tylko obnażyła wszystkie słabości systemu wsparcia tych osób, ale stworzyła też problemy całkiem nowe.

"Brakuje jeszcze systematycznych badań, całościowo ukazujących sytuację tych osób w trakcie pandemii. W naszym stanowisku odwołujemy się głównie do danych jakościowych, zebranych przez nas w trakcie wywiadów z ekspertami znającymi sytuację poszczególnych grup. Aby zachować choć pewien poziom metodologicznej standaryzacji naszej analizy, zadawaliśmy wszystkim naszym ekspertom cztery podstawowe pytania (o liczebność danej grupy osób, o wpływ pandemii na te osoby, o ich życie podczas pandemii, o związane z pandemią postulaty tych osób), choć w oczywisty sposób wywiady nie dotyczyły tylko tych problemów. Nie pretendujemy do przedstawienia pełnego obrazu wpływu pandemii na te społeczności, chcemy jednak ich problemy nagłośnić i zwrócić uwagę na potrzebę opracowania działań, które będą przeciwdziałać długofalowym negatywnym skutkom pandemii COVID-19 dla tych społeczności" - napisali członkowie zespołu doradczego ds. COVID-19 przy prezesie PAN.

Pełna treść stanowiska zespołu do spraw COVID-19 jest dostępna na stronie Polskiej Akademii Nauk. Autorami opracowania są: prof. Jerzy Duszyński (prezes PAN,) prof. Krzysztof Pyrć (Uniwersytet Jagielloński), dr Anna Plater-Zyberk (Polska Akademia Nauk), dr Aneta Afelt (Uniwersytet Warszawski), prof. Małgorzata Kossowska (Uniwersytet Jagielloński), prof. Radosław Owczuk (Gdański Uniwersytet Medyczny), dr hab. Anna Ochab-Marcinek (Instytut Chemii Fizycznej PAN), dr Wojciech Paczos (Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Cardiff University), dr hab. Magdalena Rosińska (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny), prof. Andrzej Rychard (Instytut Filozofii i Socjologii PAN) i dr hab. Tomasz Smiatacz (Gdański Uniwersytet Medyczny).

Polecamy również
Profesor Andrzej Matyja: Od początku pandemii narasta infodemia
Profesor Andrzej Matyja: Od początku pandemii narasta infodemia
Biotechnolog z UJ otrzymał grant Naukowej Fundacji Polpharmy
Biotechnolog z UJ otrzymał grant Naukowej Fundacji Polpharmy
Profesor Marek Krawczyk doktorem honoris causa UJ
Profesor Marek Krawczyk doktorem honoris causa UJ
Perspektywy 2021: Uniwersytet Jagielloński znów na czele rankingu!
Perspektywy 2021: Uniwersytet Jagielloński znów na czele rankingu!

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj