Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

UJ świętuje 657. urodziny i honoruje wybitnego socjologa [ZDJĘCIA]

UJ świętuje 657. urodziny i honoruje wybitnego socjologa [ZDJĘCIA]

Święto Uniwersytetu Jagiellońskiego to dla nas dzień szczególny i wyjątkowy. Od lat czcimy go ku pamięci przodków i aby wskazać uniwersyteckim pokoleniom, które przyjdą po nas to, co ważne w dziejach Almae Matris Jagellonicae - mówił podczas dzisiejszego posiedzenia Senatu rektor UJ prof. Jacek Popiel. W trakcie uroczystości do grona profesorów honorowych najstarszej polskiej uczelni dołączył wybitny uczony - prof. Piotr Sztompka.

Obchody Święta Uniwersytetu Jagiellońskiego tradycyjnie rozpoczęły się rano w Katedrze Wawelskiej, w której władze uczelni złożyły wieńce i kwiaty na grobach fundatorów - Kazimierza Wielkiego, królowej Jadwigi i Władysława Jagiełły. Kolejnym punktem w programie było posiedzenie Senatu. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w auli Collegium Novum mogło zasiąść jedynie ograniczone grono zaproszonych osób. Do wybuchu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 nawiązał prof. Jacek Popiel. Wówczas to wszelka uniwersytecka aktywność została w zasadzie z dnia na dzień przeniesiona do rzeczywistości wirtualnej, co odmieniło w sposób gwałtowny i radykalny codzienną pracę uczelni.

- Do tej zupełnie nowej dla nas sytuacji udało nam się, rzecz jasna nie bez trudu i pewnych wyrzeczeń, zaadaptować. Z perspektywy minionego roku dostrzegam, że nasze wysiłki nie tylko nie poszły na marne, lecz także przyniosły nowe doświadczenia, potwierdzając ponad wszelką wątpliwość jedność i solidarność naszej wspólnoty. Ten trudny, niekiedy dramatyczny dla nas czas udowodnił, że w chwilach próby jesteśmy w stanie postępować dojrzale i odpowiedzialnie - powiedział rektor UJ.

Prof. Jacek Popiel przyznał, że Uniwersytet Jagielloński stoi w najbliższych miesiącach przed wieloma wyzwaniami. Wyraził nadzieję, że w następnym roku akademickim społeczność uniwersytecka wreszcie powrócimy do normalności - do bezpośrednich kontaktów, stacjonarnej formy studiów i pracy, ale z pewnymi jednak ograniczeniami. Zapowiedział, że jeszcze w tym miesiącu ukaże się zarządzenie dotyczące organizacji roku akademickiego 2021/2022.

Głównym punktem uroczystości było nadanie tytułu profesora honorowego UJ prof. Piotrowi Sztompce. Ten jeden z najwybitniejszych polskich humanistów i badaczy społecznych w całej historii polskiej nauki jest 19. uczonym, któremu nadano tę godność. Inicjatorami przyznania jej prof. Piotrowi Sztompce byli pracownicy Wydziału Filozoficznego. Wybitnego polskiego socjologa uhonorowano za znaczący wkład w światowy rozwój socjologii, wzmacnianie międzynarodowej pozycji Uniwersytetu Jagiellońskiego i polskiej nauki, intensywny udział w międzynarodowym życiu akademickim oraz za wykształcenie kilku pokoleń studentów, wypromowanie wielu znakomitych doktorów i reprezentowanie mistrzowskich standardów w dydaktyce akademickiej. Wnioskodawcy podkreślili także jego niezwykłe zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju Almae Matris Jagellonicae i pełnienie misji uczonego jako społecznego autorytetu.

Zaszczyt wygłoszenia laudacji na cześć prof. Piotra Sztompki przypadł prorektorowi UJ ds. rozwoju prof. Jarosławowi Górniakowi. Podkreślił w niej, że uhonorowany należy do elitarnego grona polskich uczonych szeroko znanych i cenionych na świecie, a jego kariera naukowa może być współczesnym wzorcem dla młodych naukowców, choć w większości rozwijała się w czasach bez porównania trudniejszych, poczynając od możliwości podróżowania po świecie i dostępu do literatury, a kończąc na wolności badań naukowych.

W dalszej części swojego wystąpienia nawiązał też do mistrzowskich wykładów prof. Piotra Sztompki, na które uczęszczał, gdy był jeszcze studentem i które pamięta do dziś. Cechowała je "niezwykła umiejętność wydobywania kluczowych elementów prezentowanych koncepcji teoretycznych i ich systematycznej i klarownej prezentacji oraz wysoka kultura słowa".

- Profesor Piotr Sztompka jest bezspornie najwybitniejszym polskim socjologiem. Jest też nade wszystko wśród nas i ciągle służy nam swoją rozległą wiedzą i niezwykłą zdolnością teoretycznej syntezy i logicznej systematyzacji idei. Osobiście czuję się jednym z jego uczniów i choć nie był moim promotorem, to był mentorem i nauczycielem. Nie tylko słuchałem jego wykładów i zdawałem u niego egzaminy, lecz także prowadziłem jako asystent ćwiczenia do jego zajęć. Tym bardziej jest dla mnie zaszczytem i radością móc wygłosić tę pochwałę jego akademickiej klasy i dokonań najwyższej próby - dodał na zakończenie prof. Jarosław Górniak.

Prof. Piotr Sztompka, dziękując za "niezwykłe wyróżnienie", powiedział, że odebrał słowa prof. Jacka Popiela i prof. Jarosława Górniak jako mały pomnik za życia, który jest bez wątpienia ukoronowaniem jego drogi zawodowej. Cytując swojego mistrza naukowego Roberta Mertona, który mówił, że "nie ma odpoczynku na szczytach", zapewnił, że ma jeszcze sporo do zrobienia.

- Dzisiejsza uroczystość jest okazją do refleksji. Dewizą mojej drogi zawodowej było to, że socjologia nie jest dla socjologów, ale dla światłych obywateli. Mój podręcznik socjologii, który przez ponad 20 lat towarzyszy polskim studentom i którego trzecie, wzbogacone wydanie niebawem ukaże się nakładem wydawnictwa Znak, dedykowałem w druku wszystkim tym, którzy pragną lepiej zrozumieć swoje społeczeństwo i miejsce w nim. Czy mnie samemu socjologia w tym pomogła? Tu właśnie jest okazja do pewnego myślowego bilansu. Jakie prawdy formułowane w socjologii czy dyscyplinach pokrewnych - antropologii i psychologii społecznej, kulturoznawstwie, językoznawstwie - wywarły na mnie szczególny wpływ? Które pozwoliły lepiej zrozumieć moje miejsce w społeczeństwie i to społeczeństwo mnie otaczające, a które pomogły w życiu codziennym, ukierunkowały twórczość naukową? - zastanawiał się prof. Piotr Sztompka.

Jak przyznał, w tym bilansie znalazł kilkanaście takich tez. W wystąpieniu "Socjologia jako magistra vitae" zatytułował je cytatami wybitnych naukowców i obszernie zinterpretował: "Człowiek, jego istota i zewnętrzne manifestacje zdeterminowane są przez okoliczność i życie jego upływa wśród wzajemnych stosunków z innymi ludźmi", "Człowiek to istota zawieszona w sieci znaczeń, którą sam utkał", "Ludzie sami tworzą swoją historię, ale nie tworzą jej dowolnie, tylko w warunkach zastanych, które odziedziczyli po wcześniejszych pokoleniach", "W dżungli amazońskiej szukałem dzikiego, a znalazłem człowieka", "Uczeni są jak karły, które widzą lepiej i dalej, bo stają na ramionach olbrzymów", "Każdy fakt społeczny jest faktem czyimś, zawartym w jego przeżyciach, doświadczeniach czy działaniach", "Wszystko co można powiedzieć, można powiedzieć prosto, a jeśli nie da się tego powiedzieć, trzeba milczeć", "Granice mojego języka, są granicami mojego świata", "Jeżeli ludzie uważają coś za prawdziwe, to staje się to prawdą poprzez konsekwencje ich działań", "Aby wykładać, trzeba mieć zaplecze wiedzy co najmniej o 50 proc. wyższe niż to, co przedstawia się na wykładzie", "Kiedy wchodzi się na salę wykładową, trzeba swoje poglądy polityczne zostawić jak płaszcz w szatni", "Wyobraźnia socjologiczna pozwala uchwycić związek własnej biografii z historią, relacje między losami własnymi i losami swojego społeczeństwa", "Nasze mniemanie o samych sobie kształtujemy poprzez odbicie w zwierciadle społecznym w reakcjach innych na nasze działania", "Spędzamy życie w teatrze życia codziennego", "Gdyby Krzysztof Kolumb nie pragnął dopłynąć do Indii, nie odkryłby Ameryki" oraz "Jeżeli ktoś jest wobec ciebie świnią, to jest jego problem, a nie twój. Nie trzeba się obrażać. Trzeba mu współczuć, bo życie świni nie jest godne pozazdroszczenia".

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Akademicki Dzień Pamięci. Hołd oddany ofiarom wojny i zmarłym członkom uczelnianej społeczności
Akademicki Dzień Pamięci. Hołd oddany ofiarom wojny i zmarłym członkom uczelnianej społeczności
659. rok akademicki w Uniwersytecie Jagiellońskim rozpoczęty
659. rok akademicki w Uniwersytecie Jagiellońskim rozpoczęty
Uniwersytet Jagielloński świętuje 658. rocznicę powstania [ZDJĘCIA]
Uniwersytet Jagielloński świętuje 658. rocznicę powstania [ZDJĘCIA]
Uniwersytet Jagielloński rozpoczyna 658. rok akademicki
Uniwersytet Jagielloński rozpoczyna 658. rok akademicki

Widok zawartości stron Widok zawartości stron