Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

MEiN sfinansuje innowacyjny projekt studentów farmacji z UJ CM

MEiN sfinansuje innowacyjny projekt studentów farmacji z UJ CM

Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN) rozstrzygnęło konkurs "Studenckie koła naukowe tworzą innowacje". Na liście projektów wskazanych do finansowania znalazł się wniosek złożony przez działające na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM Studenckie Koło Naukowe Biotechnologii Roślin i Grzybów Leczniczych. Kwota finansowania to blisko 70 tys. złotych.

 

"Fortyfikowane biopierwiastkami mycelia i owocniki wybranych gatunków grzybów leczniczych" - brzmi tytuł projektu, który będą realizować członkowie Studenckiego Koła Naukowego Biotechnologii Roślin i Grzybów Leczniczych. Przewodniczącym Koła jest Jan Lazur, student V roku farmacji, a opiekunem prof. Bożena Muszyńska z Zakładu Botaniki Farmaceutycznej Katedry Botaniki Farmaceutycznej Wydziału Farmaceutycznego UJ CM.

Przedmiotem programu "Studenckie koła naukowe tworzą innowacje" jest wsparcie studenckich kół naukowych działających w ramach uczelni w:

  • prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności mających na celu tworzenie lub modernizację technologii lub rozwiązań technicznych, i w promocji ich wyników;
  • transferze wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych do sfery gospodarczej;
  • w nabywaniu przez członków tych kół kompetencji miękkich potrzebnych do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych i promocji ich wyników, w szczególności w zakresie komercjalizacji tych wyników oraz związanego z nimi know-how, pracy w zespole i wystąpień publicznych;
  • zakupie certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami - w celu pomocy tym kołom w realizacji innowacyjnych projektów i podniesienia jakości działalności tych kół oraz usprawnienia mechanizmu transferu technologii i rozwiązań technicznych powstałych w ramach ich działalności do sfery gospodarczej.

Do ogłoszonego w październiku 2020 roku programu przystąpiło 244 wnioskodawców z uczelni z całej Polski. Do finansowania zakwalifikowano 128 projektów na łączną kwotę prawie 6,6 mln zł. Pełna lista laureatów dostępna jest na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Polecamy również
Zwycięstwo Uniwersytetu Jagiellońskiego w 15. rankingu "DGP"
Zwycięstwo Uniwersytetu Jagiellońskiego w 15. rankingu "DGP"
Rektorzy Coimbra Group dyskutują nad transformacjami w szkolnictwie wyższym
Rektorzy Coimbra Group dyskutują nad transformacjami w szkolnictwie wyższym
Maciej Bukowski z nagrodą publiczności w konkursie MT180
Maciej Bukowski z nagrodą publiczności w konkursie MT180
UJ ponownie największym beneficjentem programu START FNP
UJ ponownie największym beneficjentem programu START FNP

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj