Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biblioteka Kraków nagrodziła doktoranta z Instytutu Archeologii UJ

Biblioteka Kraków nagrodziła doktoranta z Instytutu Archeologii UJ

W maju laureatem Nagrody Krakowska Książka Miesiąca, promującej najciekawsze książki na rynku księgarskim, został Tomasz Gwiazda, doktorant w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wyróżnienie to otrzymał za książkę "Tempus edax rerum. Utracone kościoły Krakowa wzniesione w okresie od X do XVIII wieku". Autor omówił w niej kilkadziesiąt zaginionych budowli sakralnych z podziałem na przedromańskie, romańskie, gotyckie i barokowe.

"Niniejsze opracowanie dotyczy niedostatecznie dotąd zbadanego problemu analizy nieistniejących bądź silnie przebudowanych kościołów z obszaru Krakowa, wznoszonych od X do końca XVIII w. Struktura pracy oraz poruszane kwestie podyktowane zostały dostępną bazą źródłową, na którą składają się przede wszystkim wyniki badań archeologicznych i architektonicznych, wsparte źródłami pisanymi oraz ikonograficznymi. Poruszone zostały kwestie patrociniów, fundacji, funkcji, a przede wszystkim dokonana została analiza techniki budowy i form poszczególnych faz obiektów sakralnych. W niniejszej pracy zebrano wszelkie dostępne (publikowane) informacje na temat owego zagadnienia, zestawiono panujące opinie oraz przedstawiono autorskie tezy posiadające walor hipotez wymagających weryfikacji zwłaszcza w toku badań archeologicznych" - czytamy w opisie nagrodzonej książki.

Warto podkreślić, że to ważne dla Krakowa opracowanie Tomasza Gwiazdy bazuje na jego pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem prof. Jacka Poleskiego, za którą otrzymał Nagrodę Miasta Krakowa w 2017 roku.

Tomasz Gwiazda ukończył archeologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie jest uczestnikiem studiów doktoranckich w Instytucie Archeologii UJ. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim na archeologii średniowiecza i czasów nowożytnych (architektura sakralna) oraz ikonografii historycznej. Laureat nagrody za zajęcie pierwszego miejsca w VI edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę magisterską z archeologii obronioną w 2016 roku. Od 2020 uczestniczy w projekcie "Katalog widoków Krakowa, tomy VIII-XI. Opracowanie źródeł ikonograficznych odnoszących się do Śródmieścia Krakowa od czasów najdawniejszych do roku 1918" realizowanym przez Iwonę Kęder w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Nagroda Krakowska Książka Miesiąca została ustanowiona przez Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie w 1995 r. dla podtrzymania i rozwoju życia literackiego i kulturalnego miasta oraz regionu. Jest wsparciem zarówno dla autorów, jak wydawców. Obejmując różne dziedziny piśmiennictwa, przyczynia się do ożywienia krakowskiej kultury. W czerwca 2017 roku została przeniesiona do Biblioteki Kraków. Pracami jury przyznającego nagrody od początku kieruje Jan Pieszczachowicz, krytyk literacki i redaktor naczelny miesięcznika "Kraków".


Okładka nagrodzonej książki Tomasz Gwiazdy z Instytutu Archeologii UJ

Polecamy również
Matematyk z UJ laureatem Nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego
Matematyk z UJ laureatem Nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego
Matematyczne nagrody dla uczonych z Uniwersytetu Jagiellońskiego
Matematyczne nagrody dla uczonych z Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prace naukowe powstałe na WPiA UJ nagrodzone przez UP RP
Prace naukowe powstałe na WPiA UJ nagrodzone przez UP RP
Towarzystwo Doktorantów UJ nagrodzone w konkursie PRODOK
Towarzystwo Doktorantów UJ nagrodzone w konkursie PRODOK

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj