Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zbiory Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ czekają na zwiedzających

Zbiory Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ czekają na zwiedzających

10 września nastąpiło oficjalne przekazanie obiektu i zbiorów Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ dla społeczeństwa. – Bardzo się cieszę, że udało się zrealizować inwestycję, która od dzisiaj będzie służyć nie tylko studentom i naukowcom naszej uczelni, ale również mieszkańcom Krakowa i Małopolski – powiedział podczas uroczystości rektor UJ prof. Jacek Popiel.

 

Zgromadzone w Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ zbiory zoologiczne, geologiczne, paleobotaniczne i antropologiczne udostępnione zostaną dla wszystkich zainteresowanych we wtorek 14 września.

Na zwiedzających czeka ponad 10 000 eksponatów prezentowanych w trzech salach ekspozycyjnych o łącznej powierzchni ponad 2000 m2. Pamiętać jednak należy, że CEP to nie tylko wystawy, ale  także ponad pół miliona obiektów przechowywanych w zbiorach naukowych. Niektóre z nich uważane są za jedne z najcenniejszych w Europie – np. zbiory motyli.

Trzon wystawy stanowią unikatowe historyczne zbiory przyrodnicze gromadzone od XVIII wieku, nowoczesne dioramy i makiety odtwarzające Ziemię sprzed milionów lat oraz tysiące minerałów i skamieniałości. Ekspozycja podzielona jest na 15 bloków tematycznych i przystosowana do wszystkich poziomów edukacji – od przedszkola po szkoły średnie. Została zaprojektowana tak, by chronologicznie przeprowadzić zwiedzających od początków Wszechświata i powstanie Ziemi, przez pojawienie się żywych organizmów, wielkie wymierania i zlodowacenia aż po czasy współczesne. Wystawa przedstawia także pochodzenie człowieka jako gatunku, jego pozycję w świecie zwierząt oraz wpływ na środowisko przyrodnicze i bioróżnorodność. To jedyna ekspozycja w Polsce, na której prezentowany jest pełny przegląd systematyczny zwierząt. Niezwykle interesująca jest także część wystawy ukazująca procesy geologiczne oraz środowiska przyrodnicze z różnych stref klimatycznych. Ponadto niewątpliwą atrakcję stanowi prezentowana na zewnątrz budynku rekonstrukcja odkrytego w Polsce szkieletu archozaura nazwanego na cześć legendarnego smoka wawelskiego.

Prof. Piotr Kuśtrowski, prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. badań naukowych, który od samego początku związany był z realizacją inwestycji, nadmienił , że budynek i część wyposażenia zrealizowana została ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (bieżąca działalność realizowana jest ze środków uczelni). Przypomniał także, że jednym z pomysłodawców powstania Centrum był nieżyjący już prof. Janusz Wojtusiak, który marzył, aby w strukturze uniwersytetu powołać muzeum przyrodnicze, które w jednym miejscy prezentowałoby  wszystkie zbiory z tej dziedziny rozproszone w różnych jednostkach uczelni. Eksponaty zgromadzone w CEP stanowiły uprzednio kolekcje Muzeum Zoologicznego, Muzeum Antropologicznego, Muzeum Geologicznego oraz Muzeum Paleobotanicznego.

Koncepcja Centrum Edukacji Przyrodniczej powstała w 2009 roku, budowa rozpoczęła się w 2012, a przyjęcie do użytkowania w 2014. Wyposażanie i budowa ekspozycji trwało do pierwszej połowy 2015 roku, a od roku akademickiego 2015/2016 ekspozycje zaczęły być udostępniane, zgodnie z zapisem projektu, dla wąskiej grupy zwiedzających, tj. studentów i pracowników uczelni. Po 5 latach, gdy zapisy projektu wygasły, nastała wreszcie możliwość udostępnienia zbiorów dla wszystkich zainteresowanych. Niestety pandemia spowodowała półroczne opóźnienie otwarcia CEP dla publiczności.

- Przyszło nam żyć w trudnych czasach dla środowiska naturalnego. Stało się to w dużej mierze za sprawą nas samych – ludzkości. Stąd rodzi się ogromna rola dla edukacji przyrodniczej we współczesnym świecie.  Rzetelna edukacja, rozwijanie świadomości ekologicznej i kształtowanie prośrodowiskowych postaw - tak właśnie postrzegam misję naszego centrum – mówił dr Robert Czuchnowski, dyrektor Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ. Dyrektor podziękował także wszystkim, których determinacja i zaangażowanie pozwoliło na powstanie jednostki – byłemu dyrektorowi, prof. Tomaszowi Pyrczowi, wicedyrektorowi CEP dr. Rafałowi Garlaczowi, zespołowi pracowników oraz darczyńcom.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Warsztaty Popular Respublica Litteraria na Wydziale Polonistyki UJ
Warsztaty Popular Respublica Litteraria na Wydziale Polonistyki UJ
Studentka UJ laureatką  programu "Nowe technologie dla dziewczyn"
Studentka UJ laureatką programu "Nowe technologie dla dziewczyn"
Dr Katarzyna Gajos z nagrodą <span lang="en">Frans Habraken Best Paper Award 2021</span>
Dr Katarzyna Gajos z nagrodą Frans Habraken Best Paper Award 2021
Naukowcy z UJ rozwijają badania nad nanoklatkami białkowymi
Naukowcy z UJ rozwijają badania nad nanoklatkami białkowymi

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj