Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyniki badań w NCPS SOLARIS na okładce "Science Advances"

Wyniki badań w NCPS SOLARIS na okładce "<span lang="en">Science Advances</span>"

Badania przeprowadzone m.in. w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS w Krakowie pozwoliły na rozwiązanie struktury białka odpowiedzialnego za wprowadzanie związków niezbędnych do życia komórek bakteryjnych. Wyjątkowe znaczenie badań zostało uhonorowane dedykowaną, wyjątkową grafiką autorstwa Aliny Kurokhtiny, która została właśnie opublikowana na okładce czasopisma "Science Advances".

Różne gatunki bakterii, w tym bakterie bytujące w organizmach ludzkich, nieustannie konkurują o dostęp do składników odżywczych, stosując przy tym rozmaite taktyki. Do metod walki z konkurentami zaliczyć można produkcję związków przeciwbakteryjnych. Naukowcy z laboratoriów prof. Jonathana Heddle’a z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz dr. Konstantinosa Beisa z Research Complex w Harwell/Imperial College w Londynie zbadali i opisali mechanizm taktyki konkurowania ze sobą bakterii. Badania te będą miały niebagatelne znaczenie w rozwoju nowych środków przeciwbakteryjnych. W swoich badaniach szczególną uwagę poświęcili białku SbmA, które u niektórych bakterii pełni rolę swoistej bramy w błonie komórkowej i wykorzystywane jest do dostarczania do wnętrza komórki kluczowych peptydów. Równocześnie konkurujące bakterie mogą przejąć kontrolę nad SbmA i z jego pomocą wprowadzić związki toksyczne do innych komórek bakteryjnych, prowadząc do ich śmierci.

Określenie struktury SbmA, warunkującej wprowadzanie szerokiej gamy związków toksycznych do komórki bakteryjnej, stało się możliwe dzięki wykorzystaniu kriomikroskopii elektronowej dostępnej w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS oraz badaniom w brytyjskim Narodowym Centrum Bioobrazowania Elektronów eBIC. Wyniki prowadzonych badań wskazują na obecność nowego typu fałdowania białek, łączącego cechy nośników napędzanych protonami i ATP, tak zwanych SLiPT (SbmA-like peptide transporters).

Wyniki eksperymentów zostały opublikowane w pracy "Molecular mechanism of SbmA, a promiscuous transporter exploited by antimicrobial peptides" w międzynarodowym czasopiśmie "Science Advances".

Polecamy również
Warsztaty Popular Respublica Litteraria na Wydziale Polonistyki UJ
Warsztaty Popular Respublica Litteraria na Wydziale Polonistyki UJ
Studentka UJ laureatką  programu "Nowe technologie dla dziewczyn"
Studentka UJ laureatką programu "Nowe technologie dla dziewczyn"
Dr Katarzyna Gajos z nagrodą <span lang="en">Frans Habraken Best Paper Award 2021</span>
Dr Katarzyna Gajos z nagrodą Frans Habraken Best Paper Award 2021
Naukowcy z UJ rozwijają badania nad nanoklatkami białkowymi
Naukowcy z UJ rozwijają badania nad nanoklatkami białkowymi

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj