Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jubileusz Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Jubileusz Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

W 2020 roku minęło pół wieku od kiedy na ówczesnym Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ powołany został do życia Instytut Biologii Molekularnej. Stworzone zostały wtedy podwaliny, na bazie których w 2002 r. wyrósł Wydział Biotechnologii, cztery lata później przemianowany na Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ. Ubiegłoroczna pandemia uniemożliwiła zorganizowanie obchodów tego wydarzenia, które dzisiaj przyjęły formę jubileuszowej konferencji.

W imieniu władz rektorskich naszej uczelni, głos na rozpoczęcie konferencji zatytułowanej "Najnowsze osiągnięcia w biochemii, biofizyce i biotechnologii" zabrał prof. Piotr Kuśtrowski, prorektor UJ ds. badań naukowych. Przemawiając w siedzibie WBBB na Kampusie 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego podkreślił, że miniony rok uzmysłowił wszystkim, jak wiele zawdzięczamy badaniom naukowym, dzięki którym ludzkość nie jest całkowicie bezradna i bezbronna wobec sił natury.

- Opracowanie skutecznej szczepionki chroniącej organizm ludzki przed skutkami działania wirusa SARS-CoV-2 w ciągu praktycznie kilku miesięcy pozwala wierzyć w moc nauki. Nie byłoby to możliwe bez pracy rzeszy biochemików, biofizyków i biotechnologów, również z Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy codzienną pracą zwiększają poziom zrozumienia zjawisk biomolekularnych, dzięki czemu możliwy jest szybki rozwój diagnostyki oraz skutecznych metod terapii – mówił prof. Kuśtrowski.

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ jest jednym z mniejszych wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego - składa się z 16 zakładów oraz wydziałowej pracowni. Liczba wszystkich pracowników przekracza 250, z czego ponad 170 osób to pracownicy badawczo - dydaktyczni.

Mimo to, jak przypomniał prof. Piotr Kuśtrowski: - Poziom badań naukowych mierzony w kolejnych procesach parametryzacji polskich jednostek naukowo-badawczych doprowadził do uzyskania przez Wydział najwyższej kategorii A+, a prowadzone na nim studia na kierunku biotechnologia zajmują niezmiennie czołowe miejsca w rankingu fundacji "Perspektywy".

- Dzieje wydziału, to dzieje jego pracowników – mówiła prof. Jolanta Jura, dziekan Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ wspominając wszystkich pracowników, którzy na przestrzeni ostatnich 50 lat tworzyli najpierw instytut, a następnie wydział.

- Praca na wydziale to małe i duże wyzwania, a mierzenie się z nimi i ich przezwyciężanie budują markę naszej jednostki. Poza pracą badawczą , naszą misją jest kształcenie. Możemy pochwalić się znakomitymi studentami i doktorantami, którzy są dla nas inspiracją i mobilizują nas do rzetelnej pracy. Wydział może poszczycić się także wybitnymi absolwentami, którzy pracują w wiodących instytucjach naukowych, często nimi zarządzając – podkreślała prof. Jura.

- Dzisiejszy jubileusz nie zamyka historii wydziału, ale otwiera nowy rozdział i nowe perspektywy. Będziemy podejmować nowe wyzwania badawcze, otwierać się na ambitne oczekiwania pracowników i studentów, rozwijać współpracę zagraniczną, współpracować z otoczeniem społeczno-gospodarczym – deklarowała dziekan WBBB UJ.

Konferencja jubileuszowa potrwa dwa dni. Będzie składała się z części historycznej, podczas której byli dyrektorzy Instytutu i dziekani wydziału przedstawią osiągnięcia jednostki oraz  pięciu sesji plenarnych. Zaplanowano także sesję posterową przedstawiającą osiągnięcia poszczególnych zespołów WBBiB oraz dokumentującą najnowsze badania prowadzone na Wydziale. a także wykład plenarny zaproszonego gościa.

W pierwszym dniu wykład wygłosił Virginijus Šikšnys z Uniwersytetu Wileńskiego – jeden z odkrywców CRISPR/Cas9 jako metody edycji genów, laureat wielu nagród, w tym m.in. norweskiej Kavli Prize z 2018 roku, którą otrzymał wraz z ubiegłorocznymi noblistkami.

Historia Instytutu Biologii Molekularnej opisana jest obszernie na stronie jubileusz.wbbib.uj.edu.pl/historia-ibm.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
"Solidarność jest jeszcze przed nami". Jubileuszowe Dni Tischnerowskie
"Solidarność jest jeszcze przed nami". Jubileuszowe Dni Tischnerowskie
WSMiP UJ realizuje międzynarodowy projekt badawczy
WSMiP UJ realizuje międzynarodowy projekt badawczy
2. Międzynarodowy Kongres Tischnerowski
2. Międzynarodowy Kongres Tischnerowski
Jesienna Szkoła XR na Malcie
Jesienna Szkoła XR na Malcie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj