Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badacze z UJ wśród laureatów międzynarodowego konkursu Sheng 2

Badacze z UJ wśród laureatów międzynarodowego konkursu Sheng 2

Jak poinformowało Narodowe Centrum Nauki (NCN), w 2. edycji międzynarodowego konkursu Sheng na polsko-chińskie projekty badawcze wsparcie finansowe otrzymali prof. Józef Dulak z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ oraz prof. Szczepan Zapotoczny z Wydziału Chemii UJ. Łączny budżet przyznanych im grantów na polską część badań wynosi prawie 3,7 mln złotych.


Międzynarodowy konkurs dwustronny Sheng 2 na polsko-chińskie projekty badawcze organizowany jest przez NCN we współpracy z chińską agencją National Natural Science Foundation of China (NSFC), zgodnie z procedurą oceny równoległej. Oznacza to, że obie agencje przeprowadziły równoległą ocenę formalną i merytoryczną wniosków, a finansowanie otrzymały tylko te projekty, które uzyskały rekomendację NCN i NSFC. Ze względu na bardzo wysoki poziom naukowy na liście rankingowej znalazły się wyłącznie projekty uznane za najlepsze przez obydwie agencje.

Sfinansowane projekty będą realizowane w Polsce i w Chinach, a nad realizacją każdego projektu będzie czuwać dwóch kierowników: jeden po stronie chińskiej, drugi po stronie polskiej. Otrzymane środki będzie można przeznaczyć na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji polskiej części projektu badawczego.

Choroby sercowo-naczyniowe są główną przyczyną zgonów na świecie. U znacznej liczby osób dotkniętych zawałem serca rozwija się niewydolność serca wywoływana także przez inne przyczyny, takie jak np. miażdżyca, nadciśnienie czy infekcje. Przeżywalność pacjentów z niewydolnością serca jest jeszcze gorsza niż w przypadku wielu nowotworów, wynosi 50 proc. po 5 latach. Problemom tym w swoich badaniach przyjrzy się prof. Józef Dulak, kierownik Zakładu Biotechnologii Medycznej UJ, który zrealizuje projekt "Wzmocnienie naprawy serca po zawale za pomocą genetycznie ulepszonych kardiomiocytów i komórek śródbłonka uzyskanych z indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych". Zdobyta wiedza będzie przydatna w przyszłości dla opracowywania nowych, skutecznych i bezpiecznych metod terapii niewydolności serca. Badania będą prowadzone we współpracy z profesorem Sifengiem Chenem z Uniwersytetu Fudan w Szanghaju.

Włókna, jako rodzaj jednowymiarowych materiałów o dużym stosunku długości do średnicy, są znane i stosowane od tysięcy lat do produkcji tekstyliów. Mogą one być dalej przetwarzane na przędzę, tkaniny i być poddawane innym technikom związanym z wytwarzaniem tekstyliów. Jednak konwencjonalne włókna i oparte na nich urządzenia nie mogą już spełniać wymagań automatyzacji współczesnego społeczeństwa, a także potrzeb konsumpcyjnych ludzi. Głównym celem projektu prof. Szczepana Zapotocznego z Zakładu Chemii Fizycznej i Elektrochemii UJ jest zaprojektowanie szeregu inteligentnych włókien opartych na naturalnych biopolimerach, w tym głównie szybko reagujących termochromowych włókien celulozowych. W ramach badań z grupą prof. Peiyi Wu z Donghua University zostaną wytworzone i zbadane kompozytowe, inteligentne włókna zawierające reagujące na bodźce nanowypełniacze, tj. nanocząstki i nanopłytki. W szczególności wyniki naukowe projektu powinny utorować drogę do projektowania i wytwarzania inteligentnych włókien biopolimerowych o wielu potencjalnych zastosowaniach, w tym do produkcji czujników, uwalnianiu leków w reakcji na dany bodziec, bardziej wydajnym i przyjaznym dla środowiska urządzeń chłodzących oraz wytwarzania siłowników napędzanych magnetycznie.

Łącznie w 2. edycji konkursu Sheng wsparcie finansowe otrzymało 18 projektów. Lista rankingowa jest dostępna na stronie ncn.gov.pl.

Polecamy również
WPiA UJ tym razem najlepszy w rankingu "Rzeczpospolitej"
WPiA UJ tym razem najlepszy w rankingu "Rzeczpospolitej"
Naukowiec z UJ zbada nowe zjawiska w krajobrazie semiotycznym Bałkanów
Naukowiec z UJ zbada nowe zjawiska w krajobrazie semiotycznym Bałkanów
Wydział Prawa i Administracji UJ zwycięzcą kolejnego rankingu
Wydział Prawa i Administracji UJ zwycięzcą kolejnego rankingu
Naukowcy z UJ zrealizują projekty wspólnie z partnerami ze Słowenii
Naukowcy z UJ zrealizują projekty wspólnie z partnerami ze Słowenii

Widok zawartości stron Widok zawartości stron