Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PRODOK 2021: UJ najbardziej prodoktorancką uczelnią w Polsce

PRODOK 2021: UJ najbardziej prodoktorancką uczelnią w Polsce

Uniwersytet Jagielloński został uznany za najbardziej prodoktorancki podmiot prowadzący szkołę doktorską i studia doktoranckie w Polsce. O wynikach tegorocznej edycji konkursu PRODOK poinformowała Krajowa Rada Doktorantów. Najstarszą polską uczelnię na uroczystej gali konkursu, która odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim, reprezentowały prezes Towarzystwa Doktorantów UJ Anna Wójtowicz oraz radna Kamila Brodzińska.

Celem konkursu PRODOK jest wyłonienie podmiotów prowadzących szkołę doktorską i/lub studia (doktoranckie) w Polsce, które stwarzają najlepsze warunki do kształcenia doktorantów oraz promowanie dobrych praktyk w zakresie wspierania działalności naukowej młodych naukowców. Ocenie podlegają m.in. rekrutacja na studia doktoranckie, ich organizacja, lektoraty, stypendia doktoranckie, badania naukowe doktorantów, wspieranie współpracy międzynarodowej doktorantów, obecność przedstawicieli doktorantów w uczelnianych i instytutowych gremiach, pomoc prawna i psychologiczna dla doktorantów, a także potencjał naukowy, efektywność naukowa i umiędzynarodowienie.

W tegorocznej edycji konkursu za najbardziej prodoktorancki podmiot w Polsce uznano Uniwersytet Jagielloński. Tuż za nim uplasowała się Politechnika Śląska oraz Uniwersytet Szczeciński. Podczas gali uhonorowano również najlepsze samorządy doktorantów. W tej kategorii Towarzystwo Doktorantów UJ zajęło 3. miejsce ex aequo z Politechniką Śląską. Zwyciężył Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu przed Uniwersytetem Łódzkim.

Towarzystwo Doktorantów UJ zostało założone w 1992 roku. Od tamtego czasu jego cele pozostają bez zmian. Zmieniają się natomiast sposoby ich realizacji. Aktualnie jest zaangażowane na wielu płaszczyznach, w tym m.in. reprezentuje doktorantów przed władzami uczelni, uczestniczy w przyznawaniu świadczeń pomocy socjalnej, przydziela miejsca w akademikach, organizuje szkolenia, spotkania towarzyskie i zajęcia sportowe, wspomaga finansowo badania doktorantów i prowadzi spotkania popularyzujące naukę.

W lipcu 2019 roku wszedł w życie nowy model kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich, który zastąpił dotychczasowe studia doktoranckie. Na Uniwersytecie Jagiellońskim utworzone zostały Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych i Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych. Tym samym od 1 października 2019 roku TD UJ tworzą jednocześnie 2 grupy doktorantów: doktoranci w szkołach doktorskich oraz uczestnicy studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020.

Polecamy również
Kraków nagrodził badaczy z Uniwersytetu Jagiellońskiego [ZDJĘCIA]
Kraków nagrodził badaczy z Uniwersytetu Jagiellońskiego [ZDJĘCIA]
Naukowcy z UJ w gronie nowych członków PAN i AMU PAN
Naukowcy z UJ w gronie nowych członków PAN i AMU PAN
Dr Łukasz Lamża nagrodzony w konkursie Popularyzator Nauki
Dr Łukasz Lamża nagrodzony w konkursie Popularyzator Nauki
UJ i większość uczelni zrzeszonych w KRSWK przechodzą na zdalny tryb nauczania w okresie świątecznym
UJ i większość uczelni zrzeszonych w KRSWK przechodzą na zdalny tryb nauczania w okresie świątecznym

Widok zawartości stron Widok zawartości stron