Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Naukowcy z UJ w gronie nowych członków PAN i AMU PAN

Naukowcy z UJ w gronie nowych członków PAN i AMU PAN

Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk dokonało wyboru członków rzeczywistych i członków korespondentów PAN oraz członków Akademii Młodych Uczonych PAN. Nowo wybrane osoby, wśród których są pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego, będą pełnić funkcje od 1 stycznia 2022 roku. Członkiem rzeczywistym lub korespondentem zostaje się dożywotnio. Kadencja członka Akademii Młodych Uczonych trwa 5 lat bez możliwości ponownego wyboru.

Członkowie PAN są wybierani przez Zgromadzenie Ogólne PAN spośród uczonych, którzy wyróżniają się szczególnym dorobkiem naukowym i autorytetem oraz posiadają nieposzlakowaną opinię. W sumie liczba członków nie może przekroczyć 350. Członek krajowy bierze udział w pracach Zgromadzenia Ogólnego akademii, wydziału, oddziału, komitetu naukowego i problemowego. Składa corocznie sprawozdanie ze swojej działalności wiceprezesowi akademii nadzorującemu pracę danego wydziału.

Zgromadzenie Ogólne PAN wybrało 33 członków rzeczywistych Polskiej Akademii Nau. W tym gronie znaleźli się:

w Wydziale III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN:

  • prof. Grażyna Stochel (Wydział Chemii UJ),

w Wydziale IV Nauk Technicznych PAN:

  • prof. Maciej Ogorzałek (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ),

w Wydziale V Nauk Medycznych PAN:

  • prof. Tomasz Brzozowski (Wydział Lekarski UJ CM).

Ponadto Zgromadzenie Ogólne PAN wybrało 35 członków korespondentów Polskiej Akademii Nauk, w tym z UJ:

w Wydziale III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN:

  • prof. Karol Życzkowski (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ),

w Wydziale V Nauk Medycznych PAN:

  • prof. Andrzej Pilc (Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM),
  • prof. Marek Sanak (Wydział Lekarski UJ CM).

O członkostwo w AMU mogą starać się osoby, które nie ukończyły 38. roku życia, mają co najmniej stopień naukowy doktora i wyróżniają się wybitnymi osiągnięciami badawczymi oraz działalnością upowszechniającą naukę. AMU liczy dziś 32 członków. Do tego grona dołączyli:

w Wydziale II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN:

  • dr hab. Szymon Drobniak (Wydział Biologii UJ),

w Wydziale III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN:

  • dr hab. Szymon Chorąży (Wydział Chemii UJ).
Polecamy również
Na Uniwersytecie Jagiellońskim powstanie Centrum Doskonałości AI
Na Uniwersytecie Jagiellońskim powstanie Centrum Doskonałości AI
Badacze z UJ na najnowszej liście rankingowej konkursu Miniatura
Badacze z UJ na najnowszej liście rankingowej konkursu Miniatura
Profesorowie Stanisław Biernat i Józef Dulak członkami <span lang="la">Academia Europaea</span>
Profesorowie Stanisław Biernat i Józef Dulak członkami Academia Europaea
Przełomowe wyniki badań uczonych z MCB UJ w "The EMBO Journal"
Przełomowe wyniki badań uczonych z MCB UJ w "The EMBO Journal"

Widok zawartości stron Widok zawartości stron