Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Trzy projekty z UJ otrzymają finansowanie w ramach programu Canaletto

Trzy projekty z UJ otrzymają finansowanie w ramach programu Canaletto

Celem konkursu jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez partnerów z Polski i z Włoch. W oparciu o rekomendację polsko-włoskiej komisji wspólnej, dyrektorka Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej podjęła decyzję o finansowaniu 15 nowych projektów, które będą realizowane w latach 2022-2023.

 

Środki na projekty są przyznawane na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł.

Na liście wniosków, które otrzymały finansowanie znalazły się trzy projekty prowadzone przez naukowców z UJ:

Nabór wniosków był otwarty wyłącznie dla określonych obszarów tematycznych, takich jak: matematyka, fizyka, chemia, kosmos, rolnictwo, żywność i zrównoważone środowisko, nanotechnologia i zaawansowane materiały, technologie informacyjne i komunikacyjne, w tym stosowane w obszarze dziedzictwa kulturowego, medycyna i zdrowie.

Projekty składane w ramach naboru mogą być realizowane przez okres maksymalnie 24 miesięcy, począwszy od 1 stycznia 2022 r. Data zakończenia realizacji projektów nie może być późniejsza niż 31 grudnia 2023 r.

Mimo że środki na przyznane w ramach konkursu przeznaczone są wyłącznie na pokrycie kosztów podróży i pobytów osób uczestniczących w projekcie, to dzięki nim naukowcom z UJ łatwiej będzie realizować polsko-włoskie projekty. Ponadto, realizacja projektów naukowych z partnerem zagranicznym stanowi bardzo ważny element umiędzynarodowienia polskiej nauki i ma kluczowe znaczenie dla rozwoju kariery naukowej badacza.

 

Polecamy również
Naukowcy z UJ publikują wyniki badań nad nanomagnesem kwantowym
Naukowcy z UJ publikują wyniki badań nad nanomagnesem kwantowym
Publikacja naukowców z MCB wyróżniona przez <span lang="en">Cell Press</span>
Publikacja naukowców z MCB wyróżniona przez Cell Press
Badacze z Uniwersytetu Jagiellońskiego laureatami konkursu NCN
Badacze z Uniwersytetu Jagiellońskiego laureatami konkursu NCN
UJ wśród najaktywniejszych polskich wnioskodawców w EPO
UJ wśród najaktywniejszych polskich wnioskodawców w EPO

Widok zawartości stron Widok zawartości stron