Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Małgorzata Benedyk-Machaczka laureatką konkursu SGS

Dr Małgorzata Benedyk-Machaczka laureatką konkursu SGS

Opracowanie uniwersalnej sondy molekularnej dla białka PD-L1, która ułatwi diagnostykę różnych typów nowotworów to główny cel projektu dr Małgorzaty Benedyk-Machaczki z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ (WBBiB UJ). Badania zostaną zrealizowane dzięki grantowi w ramach konkursu Small Grant Scheme (SGS) ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Konkurs SGS stanowi część programu "Badania stosowane" finansowanego z Funduszy Norweskich i Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jego celem jest wsparcie polskich kobiet naukowców w tych dziedzinach nauki, w których udział kobiet jest najmniejszy, w szczególności w stosowanych naukach technicznych. Dofinansowanie można było uzyskać na 2-letnie projekty badawcze.

- W konkursie będziemy finansować aplikacyjne projekty badawcze w naukach technicznych. Oznacza to, że ich tematyka ma dotyczyć nauk inżynieryjnych i technicznych ujętych w "Wykazie dziedzin nauki i technik według klasyfikacji OECD". Projektami będą kierować kobiety, a prace realizowane w projekcie mają m.in. przyczynić się do rozwoju ich kariery naukowej. Najlepiej gdyby w wyniku realizacji projektu udało im się np. zrobić doktorat, habilitację albo dołożyć ostatnią cegiełkę do profesury, choć nie jest to obowiązkowy rezultat projektu - mówi dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Wśród projektów, które otrzymały pozytywną decyzję, znalazło się przedsięwzięcie "Single-stranded DNA aptamer capable of specifically binding human PD-L1 as a new molecular probe in cancer diagnosis" zgłoszone przez dr Małgorzatę Benedyk-Machaczkę z WBBiB UJ. Jej projekt ma na celu opracowanie uniwersalnej sondy molekularnej dla białka PD-L1 (ligand receptora programowanej śmierci -1), która ułatwi diagnostykę różnych typów nowotworów. PD-L1 jest białkiem obecnym na powierzchni wielu komórek nowotworowych, umożliwiając im omijanie naturalnego systemu obrony, jakim jest układ odpornościowy. Jednym z elementów układu odpornościowego są limfocyty T, które rozpoznają i atakują komórki nowotworowe. Komórki te mają na swej zewnętrznej powierzchni struktury zwane receptorami, działające jak klucze pasujące do zamków na cząsteczkach atakujących organizmów. To rozpoznanie cząsteczkowe jest głównym elementem odpowiedzi odpornościowej.

Jak wyjaśnia badaczka, jednym z elementów tego mechanizmu są tak zwane "punkty kontrolne", które nie dopuszczają do atakowania komórek prawidłowych przez limfocyty T. Kluczową częścią tego mechanizmu jest system PD-L1/PD-1. PD-L1 obecne na prawidłowych komórkach rozpoznaje i przyłącza się do PD-1 na limfocytach T, uniemożliwiając im atakowanie zdrowych komórek. Niestety niektóre nowotwory nauczyły się produkować duże ilości PD-L1, aby oszukać system immunologiczny i uniknąć wykrycia. Stąd zaprojektowane przez dr Małgorzatę Benedyk-Machaczkę sondy nakierowane są na wiązanie PD-L1 i będą w stanie wykryć i zlokalizować komórki nowotworowe na bardzo wczesnym etapie choroby. Sondy te mogą zostać wykorzystane we wczesnej diagnostyce, zwiększając szanse na wykrycie choroby i podjęcie leczenia.

Dr Małgorzata Benedyk-Machaczka obroniła doktorat w 2007 roku na Wydziale Chemii i Farmacji Uniwersytetu w Műnster. W 2011 roku, po odbyciu stażu w Instytucie Immunologii tamtejszej uczelni, dołączyła do Zakładu Mikrobiologii WBBiB UJ jako stypendystka programu Team Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, w którym do teraz realizuje swoje badania naukowe.

Polecamy również
Na Uniwersytecie Jagiellońskim powstanie Centrum Doskonałości AI
Na Uniwersytecie Jagiellońskim powstanie Centrum Doskonałości AI
Badacze z UJ na najnowszej liście rankingowej konkursu Miniatura
Badacze z UJ na najnowszej liście rankingowej konkursu Miniatura
Stypendia START FNP dla naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego
Stypendia START FNP dla naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zespół badawczy dr Katarzyny Jaśko publikuje wyniki badań nad przemocą i ekstremizmami politycznym
Zespół badawczy dr Katarzyny Jaśko publikuje wyniki badań nad przemocą i ekstremizmami politycznym

Widok zawartości stron Widok zawartości stron