Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Naukowiec z UJ pokieruje siecią Pax Byzantino-Slava

Naukowiec z UJ pokieruje siecią Pax Byzantino-Slava

Dr hab. Maciej Czerwiński, prof. UJ - filolog slawista, tłumacz, krytyk literacki, dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, został wybrany na kierownika sieci naukowej Pax Byzantino-Slava. Na czele organizacji zrzeszającej niemal trzydzieści instytucji naukowych będzie stał przez najbliższe dwa lata.

 

Poprzez ten wybór Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, który do sieci Pax Byzantino-Slava przystąpił w 2015 roku, przejmuje przewodnictwo nad siecią, której członkami jest 29 instytucji naukowych z Bułgarii, Gruzji, Grecji, Włoch, Litwy, Czarnogóry, Polski, Serbii, Słowacji, Hiszpanii, Macedonii Północnej, Federacji Rosyjskiej.

Prof. Maciej Czerwiński jest absolwentem filologii słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego (2000). Tytuł naukowy doktora uzyskał w 2004, a doktora habilitowanego - w 2013 r. Brał udział w wielu projektach: przebywał na Uniwersytecie Yale’a jako Visiting Assistant in Research (semestr zimowy 2003 r.), w latach 2008-2011 realizował na Uniwersytecie Jagiellońskim grant MNiSW, w 2015 roku 10 miesięcy spędził w Imre Kertész Kolleg w Jenie. Członek rady naukowej czasopism "Fluminensia", "Przekłady Literatur Słowiańskich", "Rasprave Instituta za jezik i jezikoslovlje", "Balkan Social Science Review", członek Komisji Kultury Słowian Polskiej Akademii Umiejętności oraz Komisji Etnolingwistycznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Redaktor działu czasopisma "Socjolingwistyka". Prowadził wykłady w Bośni i Hercegowinie, Chorwacji, Czarnogórze, Czechach, Niemczech, Serbii, Turcji, USA, Wielkiej Brytanii, we Włoszech.

Obszary zainteresowań prof. Czerwińskiego to m.in:  Dalmacja w literaturze i kulturze w XX wieku (kontekst śródziemnomorski, związki włosko-chorwackie) oraz związki polsko-chorwackie na przestrzeni dziejów. Jest autorem krótkich form prozatorskich i poezji, które były publikowane w takich czasopismach jak: "Odra", "Lampa", "Salwator i Świat". 

Głównym koordynatorem naukowym w nstytucie Filologii Słowiańskiej UJ został prof. Jan Stradomski, specjalista na polu badań realizowanych przez sieć, który będzie odpowiedzialny za  prowadzenie działa statutowych ujętych w Konwencji Sieci, gdzie szcególni epodkreślane są wspólne wysiłki badawcze w domenie wartości kulturowych i duchowych ucieleśnianych przez koncept Pax Byzantino-Slava.

Polecamy również
Promocje habilitacyjne dyscypliny nauki farmaceutyczne
Promocje habilitacyjne dyscypliny nauki farmaceutyczne
Promocje habilitacyjne dyscypliny nauki fizyczne
Promocje habilitacyjne dyscypliny nauki fizyczne
Uroczyste promocje habilitacyjne dwóch kolejnych dyscyplin
Uroczyste promocje habilitacyjne dwóch kolejnych dyscyplin
Promocje habilitacyjne dyscypliny nauki o polityce i administracji
Promocje habilitacyjne dyscypliny nauki o polityce i administracji

Widok zawartości stron Widok zawartości stron