Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nagrody Ministra Edukacji i Nauki dla naukowców z UJ

Nagrody Ministra Edukacji i Nauki dla naukowców z UJ

W dniu święta polskich środowisk naukowych i akademickich ogłoszono laureatów Nagród Ministra Edukacji i Nauki. Naukowcy i badacze, godnie z tradycją poprzednich lat, zostali wyróżnieni za zasługi w 5 kategoriach: znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz całokształt dorobku. W tym gronie znalazło się 5 przedstawicieli społeczności akademickiej najstarszej polskiej uczelni.

Najbardziej prestiżowe nagrody za całokształt dorobku naukowego trafiły w ręce 22 osób. To wybitne osobowości polskiej nauki i szkolnictwa wyższego, które w trakcie swoich karier zawodowych pełnią wiele ważnych ról oraz poświęcają się różnym aspektom działalności naukowej, a także akademickiej - od opieki naukowej i dydaktycznej roztaczanej nad młodą kadrą naukową, przez prowadzenie badań, odkrywanie nowych technologii, tworzenie teorii i dzieł naukowych, po zarządzanie podmiotami i organizację ich działalności, nawiązywanie i rozszerzanie współpracy międzynarodowej oraz upowszechnianie wiedzy. Laureatem w tej kategorii został m.in. prof. Marek Jarnicki z Wydziału Matematyki i Informatyki UJ. Badacz specjalizuje się w analizie zespolonej. W latach 1984-1990 zajmował stanowisko zastępcy dyrektora Instytutu Matematyki UJ ds. dydaktycznych. W latach 1990-1996 oraz 1999-2003 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Matematyki UJ, a w latach 2003-2008 dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UJ. Jest autorem licznych artykułów naukowych oraz kilku książek. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Nagrodę indywidualną I stopnia za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej otrzymał prof. Michał Praszałowicz z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. W tej kategorii wyróżnienia przyznawane są m.in. za rozszerzanie współpracy międzynarodowej, rozwijanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym czy efektywne zarządzanie podmiotem tworzącym system szkolnictwa wyższego i nauki.

Laureatami nagrody za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej zostali dr hab. Radosław Palonka, prof. UJ i prof. Andrzej Nowak z Wydziału Historycznego UJ. W tym przypadku resort nauki nagradza za prowadzenie badań naukowych, w wyniku których została zdobyta nowa wiedza nienastawiona na bezpośrednie zastosowanie komercyjne bądź nowa wiedza i umiejętności nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług, lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń; prowadzenie prac rozwojowych, w wyniku których nabyto, połączono, ukształtowano lub wykorzystano dostępną aktualnie wiedzę lub posiadane umiejętności; prowadzenie twórczości artystycznej, w wyniku której powstało dzieło artystyczne materialne lub niematerialne, w tym artystyczne wykonanie, stanowiące znaczący wkład w rozwój kultury oraz za kierowanie zespołami badawczymi.

Z kolei nagrodę za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej - za które uznaje się praktyczne wykorzystanie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności w działalności przemysłowej, naukowej lub handlowej, komercjalizację wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami czy wdrożenie oryginalnego osiągnięcia projektowego, technologicznego lub artystycznego - otrzymał prof. Paweł Moskal z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.

Łącznie minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek przyznał 103 nagrody, w tym 86 indywidualnych i 17 zespołowych, za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej lub organizacyjnej oraz całokształt dorobku. Pełna lista nagrodzonych jest dostępna na stronie resortu nauki.

Polecamy również
Nagroda im. Benedykta Polaka dla badaczki Kurdów i Kurdystanu
Nagroda im. Benedykta Polaka dla badaczki Kurdów i Kurdystanu
Niezwykła monografia słownikowa Podhala nagrodzona przez PAN
Niezwykła monografia słownikowa Podhala nagrodzona przez PAN
Poznaliśmy wszystkich zwycięzców konkursu Mądra Książka Roku
Poznaliśmy wszystkich zwycięzców konkursu Mądra Książka Roku
W krakowskim magistracie wręczono Nagrody im. ks. Stanisława Musiała
W krakowskim magistracie wręczono Nagrody im. ks. Stanisława Musiała

Widok zawartości stron Widok zawartości stron