Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zespoły badawcze z UJ wśród laureatów konkursu RRR Call 2021

Zespoły badawcze z UJ wśród laureatów konkursu <span lang="en">RRR Call</span> 2021

Dwa projekty z udziałem zespołów badawczych z Uniwersytetu Jagiellońskiego zostały nagrodzone w międzynarodowym konkursie poświęconym wpływowi pandemii COVID-19 na życie społeczne organizowanym przez Trans-Atlantic Platform for Social Sciences and Humanities (T-AP), która działa jako sieć współpracy dla instytucji finansujących badania w zakresie nauk humanistycznych i społecznych z krajów obu Ameryk i Europy ze środków krajowych agencji członkowskich.

Ogłoszony w lipcu 2021 roku konkurs Recovery, Renewal and Resilicence in a Post-Pandemic World (RRR Call 2021) jest współfinansowany przez 16 agencji z 12 krajów po obu stronach Atlantyku. Tematyka zgłoszonych projektów obejmowała zmniejszanie słabości i nierówności; budowanie odporniejszego, bardziej aktywizującego i zrównoważonego społeczeństwa; wspieranie demokratycznych rządów i zaangażowania politycznego; rozwijanie odpowiedzialnych i sprzyjających społeczeństwu innowacji cyfrowych, a także zapewnianie skutecznej i precyzyjnej komunikacji, w tym komunikacji medialnej.

Jak poinformowało Narodowe Centrum Nauki (NCN), konkurs spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem środowiska naukowego. Spośród 315 międzynarodowych wniosków złożonych w ramach konkursu 19 zostało zakwalifikowanych do finansowania. Wśród nich znalazło się 5 projektów z Polski, w tym 2 z Uniwersytetu Jagiellońskiego, które otrzymały finansowanie ze środków NCN w wysokości ponad 2,85 mln złotych.

Zespół pod kierownictwem dr hab. Beaty Klimkiewicz, prof. UJ z Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, we współpracy z partnerami z Brazylii, USA i Wielkiej Brytanii, zrealizuje projekt "Komunikacja pandemiczna w czasach populizmu: tworzenie silnych mediów i skutecznej komunikacji pandemicznej w podzielonych społeczeństwach". Naukowcy stawiają sobie za cel przygotowanie i przeprowadzenie pierwszych kompleksowych i porównawczych badań poświęconych komunikacji o kryzysie zdrowia w kontekście polityki populistycznej, pogłębiając wiedzę na styku komunikacji politycznej i zdrowia publicznego. Badania przeanalizują wpływ populizmu w czterech aspektach obiegu komunikacji pandemicznej w trakcie epidemii COVID-19: komunikacja o kryzysie zdrowia prowadzona przez rządy, polityka medialna, przekazy medialne i postawy społeczne. Piąty filar badań przedstawi perspektywę transnarodową i przeanalizuje sposób, w jaki Chiny i Rosja kształtowały interakcje pomiędzy populizmem a komunikacją pandemiczną w obszarze geopolityki pandemicznej.

"Badania będą zogniskowane na czterech krajach, w których zanotowano różne odpowiedzi na pandemię przez partie i liderów populistycznych: Brazylia, Polska, Serbia i USA. Wyniki badań posłużą do zaproponowania rekomendacji stawiających sobie za cel tworzenie silnych mediów, odpornych na wyzwania, jakie niosą ze sobą przyszłe pandemie w podzielonych społeczeństwach. Rekomendacje zostaną opracowane we współpracy z kluczowymi organizacjami reprezentującymi środowiska agencji regulacyjnych do spraw mediów, profesjonalistów zajmujących się komunikacją oraz mediów publicznych" - czytamy w opisie projektu.

Poszerzenie naszej wiedzy na temat marginalizacji doświadczanej przez kobiety-migrantki oraz podejmowanych przez nie strategii radzenia sobie w nowych warunkach to z kolei główny cel badań zespołu prof. Krystyny Slany z Wydziału Filozoficznego UJ. Projekt - realizowany we współpracy z partnerami z Brazylii, Niemiec i Wielkiej Brytanii - charakteryzuje podejście transnarodowe, przekrojowe i porównawcze, dzięki któremu możliwa będzie pogłębiona analiza wpływu pandemii wpłynął na transnarodowe wzorce mobilności kobiet w kontekście zróżnicowanych krajowych reakcji na obecny kryzys. Ramy koncepcyjne obejmują analizę intersekcjonalną nierówności, sprawstwa oraz znaczenie zasobów w ramach strategii adaptacyjnych.

"Naszym celem jest zbadanie, w jaki sposób imigrantki stawiły czoła nowym trudnościom, jakie strategie oporu czy szukania nowych rozwiązań pojawiły się w związku z pandemią, szczególnie te związane z ich sytuacją na rynku pracy, oraz jakie miały one konsekwencje dla ich życia rodzinnego. Projekt GEN-MIGRA skupi się na analizie sytuacji kobiet migrantek w krajach o zróżnicowanych rozwiązaniach w zakresie polityki społecznej w zakresie zabezpieczeń społecznych, a mianowicie w Brazylii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Polsce, Hiszpanii i Portugalii. Dokumentując międzynarodową mobilność kobiet w tych krajach, skupimy się na empirycznie ugruntowanej analizie wpływu krajowych polityk na sytuację kobiet-migrantek, jak i wsparcia ze strony społeczności lokalnych" - napisano w opisie badań.

Rezultaty projektu z jednej strony służyć będą społeczności naukowej poprzez opracowanie nowych ram teoretycznych do badania tej tematyki, a także stworzenie unikalnego zestawu danych empirycznych dotyczącego doświadczenia kobiet-migrantek, składającego się z pogłębionych wywiadów z ponad 130 imigrantkami. Zebrane dane stanowić będą kluczowy wkład w rozwój lokalnych, krajowych oraz ponadnarodowych polityk uwrażliwionych na sytuację kobiet.

Polecamy również
WPiA UJ tym razem najlepszy w rankingu "Rzeczpospolitej"
WPiA UJ tym razem najlepszy w rankingu "Rzeczpospolitej"
Naukowiec z UJ zbada nowe zjawiska w krajobrazie semiotycznym Bałkanów
Naukowiec z UJ zbada nowe zjawiska w krajobrazie semiotycznym Bałkanów
Wydział Prawa i Administracji UJ zwycięzcą kolejnego rankingu
Wydział Prawa i Administracji UJ zwycięzcą kolejnego rankingu
Sukces badaczy Uniwersytetu Jagiellońskiego w konkursie CHANSE
Sukces badaczy Uniwersytetu Jagiellońskiego w konkursie CHANSE

Widok zawartości stron Widok zawartości stron