Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt Fleck – Collegium Invisibile

Projekt Fleck – Collegium Invisibile

Stowarzyszenie Collegium Invisibile, którego członkami są również studenci i doktoranci Uniwersytetu Jagiellońskiego, w związku z trwającą agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, przygotowało propozycję dla studentów ukraińskich uczelni.

W związku z trwającą wojną, wielu ukraińskich studentów i studentek zostało pozbawionych możliwości kontynuowania nauki. Część z nich, pomimo trudnej sytuacji, planuje jednak zdobywać wykształcenie w Polsce oraz innych państwach, w których znaleźli schronienie. Członkowie Collegium Invisibile studiujący w kraju i zagranicą postanowili podzielić się z nimi doświadczeniem i pomóc w odnalezieniu się w nowych realiach, także tych akademickich.

Celem Projektu Fleck jest mentoring, konsultacje, wsparcie organizacyjne lub konwersacje językowe prowadzone przez członków Stowarzyszenia dla studentów z Ukrainy. Współpraca może odbywać się w formie online lub poprzez osobiste spotkania, w języku angielskim, polskim lub wedle ustaleń. Wymiar czasowy wyniesie minimum 8-10 godzin do końca czerwca 2022 r.

Grupą docelową projektu są studenci między 19 a 25 rokiem życia afiliowani w ukraińskich jednostkach. Nie jest istotne obywatelstwo, lecz status studenta na uniwersytecie w Ukrainie. Swoją pomoc Stowarzyszenie Collegium Invisibile oferuje osobom, które z powodu wojny musiały uciekać z kraju.

Poprzez indywidualne współprace Stowarzyszenie chce:

  • wprowadzić ukraińskich studentów w polskie i zagraniczne instytucje naukowe,
  • służyć radą i wskazówkami w wyborze ścieżki kształcenia,
  • pokazać drogi zdobywania stypendiów i finansowań,
  • wspomagać organizacyjnie i pomagać przy tłumaczeniu dokumentacji,
  • budować relację mentoringową,
  • praktykować język obcy oraz poszerzać wspólne zainteresowania.

Każdy, kto chciałby wziąć udział w projekcie, proszony jest o wypełnienie formularza dostępnego pod linkiem: https://docs.google.com/forms/d/1adHPalz2LfWCndS8huMB3kTai0DxZLogWDLXW1rw9ic.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 marca 2022.

Collegium Invisibile jest niezależnym stowarzyszeniem naukowym działającym na rzecz wspierania rozwoju intelektualnego i społecznego polskich studentów i doktorantów zjednoczonych wokół idei bezinteresownego dzielenia się wiedzą. Collegium działa pro publico bono dzięki aktywnemu zaangażowaniu swoich członków.

plakat Projektu Fleck

Widok zawartości stron Widok zawartości stron