Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendium im. Julii Zdanowskiej

Stypendium im. Julii Zdanowskiej

Stypendium przeznaczone jest dla naukowo wyróżniających się uczniów i absolwentów ukraińskich szkół średnich zamierzających podjąć studia na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku akademickim 2022/2023. Fundusz Stypendialny im. Julii Zdanowskiej stanowi wyraz upamiętnienia młodych ukraińskich matematyków ‒ ofiar rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Jedną z nich była 21-letnia Julia Zdanowska (Юлія Здановська), medalistka Europejskiej Olimpiady Matematycznej Dziewcząt (EGMO), absolwentka matematyki komputerowej Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki, nauczycielka informatyki i matematyki w ramach inicjatywy "Teach For Ukraine", będącej częścią międzynarodowej sieci "Teach For All", która zginęła 3 marca 2022 roku w Charkowie, pracując jako wolontariusz.  

Stypendium w wysokości 1500 zł netto miesięcznie przyznawane jest na cały okres odbywanych w UJ studiów licencjackich. Wypłacane jest przez 12 miesięcy w roku.
Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UJ deklaruje, że laureat konkursu:

  • Nie będzie ponosił opłat za kształcenie.
  • Będzie miał gwarantowane miejsce w domu studenckim UJ, które stypendysta będzie opłacać z własnych środków.
  • Będzie miał możliwość udziału w kursie języka polskiego (poziom kursu oraz liczbę godzin określi Dziekan WMiI UJ odpowiednio do potrzeb studenta).

Zgłoszenia do udziału w Konkursie można dokonywać do 15 czerwca 2022 r. za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Wydziału. Wraz ze zgłoszeniem uczestnik przesyła:

  • List motywacyjny zawierający w szczególności życiorys i opis najważniejszych osiągnięć oraz zainteresowań naukowych kandydata,
  • Skany dokumentów potwierdzających uzyskanie ww. osiągnięć oraz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa jest w Regulaminie,
  • Kolejność preferencji kierunków studiów oferowanych przez WMiI UJ, oznaczając je cyframi od 1 do 4, gdzie 1 oznacza najbardziej, a 4 najmniej preferowany kierunek studiów, na którym kandydat chciałby podjąć studia; w przypadku braku miejsc na preferowanym kierunku kandydat zostanie przyjęty na kolejny kierunek z listy.

Kierunki studiów I stopnia prowadzone na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ:
1. Informatyka
2. Informatyka analityczna
3. Matematyka
4. Matematyka komputerowa

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 1 lipca 2022. Wszelkie dodatkowe szczegóły dotyczące stypendium można znaleźć w Regulaminie.

Procedura konkursowa o przyznanie stypendium nie zastępuje procedury rekrutacyjnej na studia, która powinna zostać przez kandydatów przeprowadzona niezależnie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami rekrutacji.
Szczegóły na stronie Rekrutacja UJ.

Więcej infornacji o stypendium i postaci Patronki na stronie matinf.uj.edu.pl/kandydaci/oferta-dla-najlepszych/stypendium-julii-zdanowskiej.

 

 

Polecamy również
Program "Solidarni z Ukrainą"
Program "Solidarni z Ukrainą"
Program stypendialny NCN dla studentów i początkujących naukowców z Ukrainy
Program stypendialny NCN dla studentów i początkujących naukowców z Ukrainy
Dodatkowe środki na zatrudnienie pracowników B+R z Ukrainy
Dodatkowe środki na zatrudnienie pracowników B+R z Ukrainy
Instytut Psychologii UJ szkoli, jak pomagać uchodźcom z Ukrainy
Instytut Psychologii UJ szkoli, jak pomagać uchodźcom z Ukrainy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron