Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sukces badaczy Uniwersytetu Jagiellońskiego w konkursie CHANSE

Sukces badaczy Uniwersytetu Jagiellońskiego w konkursie CHANSE

Prof. Małgorzata Kossowska, dr hab. Marcin Brocki, prof. UJ oraz dr inż. Łukasz Tomczyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego zostali laureatami konkursu CHANSE - Transformations: Social and Cultural Dynamics in The Digital Age. Koordynowany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) program jest wynikiem współpracy sieci HERA oraz NORFACE i realizuje go 27 instytucji finansujących badania naukowe z 24 państw europejskich.

Jak poinformowało dziś NCN, konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem środowiska naukowego. Złożono 366 wniosków, z czego 90 zostało zakwalifikowanych do 2. etapu, a wśród nich wyłoniono 26 zwycięskich projektów. W gronie laureatów jest 12 polskich zespołów badawczych z Polski, w tym 3 z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Grant w konkursie zdobyła prof. Małgorzata Kossowska z Wydziału Filozoficznego UJ, która jest jedynym liderem projektu z Polski i zarazem kierownikiem polskiego zespołu, w skład którego wchodzi prof. Piotr Kłodkowski (KSPC, UJ) oraz dr hab. Anna Siewierska-Chmaj, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski). Projekt będzie realizowany z partnerami ze Szwecji (University of Gothenburg i Stockholm University), Hiszpanii (University of Córdoba), Niemiec (Freie Universität, Berlin) i Wielkiej Brytanii (University College London). Z kolei partnerami społecznymi są Centrum Nauki Kopernik oraz German Institute on Radicalization and De-radicalization Studies.

- Głównym celem projektu jest zbadanie roli mediów elektronicznych w transformacji społecznej i kulturowej, która naszym zdaniem polega na odchodzeniu od społeczeństwa otwartego, umożliwiającego funkcjonowanie w elastycznych sieciach społecznych, w stronę społeczeństwa "patchworkowego", opartego na różnego rodzaju zamkniętych (mikro)grupach, o silnej tożsamości, silnych więziach wewnątrzgrupowych i własnych realiach epistemicznych. Proces ten, prowadzący do fragmentacji społecznej, ma poważne implikacje społeczne, tj. brak zaufania do państwa i jego instytucji, niski poziom konsensusu społecznego, niski poziom uczestnictwa i nieposłuszeństwo. Projekt koncentruje się na zrozumieniu roli czynników motywacyjnych, poznawczych, społecznych i kulturowych, które kształtują ten proces - wyjaśnia prof. Małgorzata Kossowska.

W konkursie nagrodzono również projekt "DigiFREN - Cyfrowa estetyzacja środowisk wrażliwych", którego kierownikiem polskiego zespołu jest dr hab. Marcin Brocki, prof. UJ z Wydziału Historycznego UJ. Zaplanowana badania mają na celu poznanie skutków cyfrowej estetyzacji środowisk naturalnych w 5 krajach europejskich. Badania historyczne i etnograficzne będą koncentrować się na tym, jak media cyfrowe i technologia przyczyniają się do zmiany i przekształcenia postrzegania, wrażliwości i praktyk wobec środowisk naturalnych. DigiFREN zajmie się estetyzacją cyfrową środowisk podatnych na ludzką ingerencję, jej rozwojem i wpływem na życie codzienne w słoweńskim regionie alpejskim Solčavsko i Bohinj, wzdłuż chorwackiego wybrzeża Adriatyku w parkach narodowych Kornati i Paklenica, na fińskich torfowiskach Sodankylä i Lieksa, w norweskim lesie miejskim Sørmarka i wzdłuż brzegów rzek D dolinie Odry na Dolnym Śląsku. DigiFREN to pierwszy projekt etnograficzny, który podejmuje zakrojone na szeroką skalę, porównawcze badanie wpływu cyfrowej estetyzacji w transformującej się cyfrowo Europie, na postrzeganie i interakcję z środowiskiem naturalnym.

Kierownikiem polskiego zespołu w projekcie "REMEDIS - Redefinicja kompetencji medialnych i umiejętności cyfrowych w Europie" będzie dr inż. Łukasz Tomczyk z Wydziału Filozoficznego UJ. REMEDIS ma na celu zwiększenie uwagi praktyków i decydentów na bardzo słabo rozwinięte kwestie łączące różne rodzaje umiejętności medialnych i cyfrowych w dziedzinach życia odnoszących się do pozytywnych wyników w zakresie integracji społecznej oraz zwiększania zamożności jednostek i społeczeństw. REMEDIS jest projektem interdyscyplinarnym, który dąży do realizacji następujących celów: poprawy i wzmocnienia istniejących strategii interwencyjnych w zakresie umiejętności korzystania z mediów i kompetencji cyfrowych, bazując na badaniach powstałych poprzez współprojektowanie i współtworzenie rozwiązań edukacyjnych, uwzględniających różne konteksty geograficzne i kulturowe wśród partnerów projektowych; opracowania zaawansowanych metod umożliwiających wielowskaźnikowy pomiar kompetencji cyfrowych; poprawy istniejącej wiedzy teoretycznej na temat rzeczywistych wyników interwencji edukacyjnych, przy zwróceniu szczególnej uwagi na grupy docelowe; opracowania przyjaznego dla użytkownika konfigurowalnego zestawu narzędzi ewaluacyjnych do określenia poziomu kompetencji cyfrowych; opracowania zaleceń politycznych (postulatów) opartych na dowodach naukowych.

Szczegółowe informacje o konkursie i pełna lista laureatów dostępne są na stronie chanse.org.

Polecamy również
Młodzi naukowcy z UJ otrzymali granty na badania i zagraniczne staże
Młodzi naukowcy z UJ otrzymali granty na badania i zagraniczne staże
Uczona z UJ CM opracuje system pomocy osobom po amputacji
Uczona z UJ CM opracuje system pomocy osobom po amputacji
Małgorzata Zając w finale 18. edycji konkursu <span lang="en">Julles Allemand Trophy</span>
Małgorzata Zając w finale 18. edycji konkursu Julles Allemand Trophy
Najmłodszy w historii Polski profesor tytularny pracuje w UJ CM
Najmłodszy w historii Polski profesor tytularny pracuje w UJ CM

Widok zawartości stron Widok zawartości stron