Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

UJ wyróżnił doktoratem honorowym wybitnego badacza z Harvardu

UJ wyróżnił doktoratem honorowym wybitnego badacza z Harvardu

Profesor Andrzej Królewski z Uniwersytetu Harvarda - światowej sławy naukowiec w dziedzinie cukrzycy i jej głównego powikłania, cukrzycowej choroby nerek - otrzymał 2 czerwca doktorat honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Czwartkowa uroczystość nadania tytułu odbyła się w auli Collegium Novum.

 

Najstarsza polska uczelnia uhonorowała prof. Andrzeja Królewskiego za olbrzymi wkład w naukę światową na gruncie epidemiologii i genetyki cukrzycy oraz jej powikłań oraz za zasługi dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, głównie w formie wsparcia udzielonego środowisku naukowemu poprzez stworzenie możliwości odbywania staży badawczych przez liczne grono naukowców z Wydziału Lekarskiego UJ CM.

- Nie ukrywam, że występując w tej roli, znajduję się w złożonej sytuacji. Wydawałoby się prostej, a jednak trudnej. Pozornie wydaje się, że przedstawienie jednej z najbardziej ikonicznych postaci światowej diabetologii powinno być bardzo proste. Jednak z drugiej strony, jak w tak krótkim wystąpieniu przedstawić w sposób wyczerpujący tak wybitnego, niebanalnego, bezkompromisowego naukowca i wspaniałego człowieka? Zadanie laudatora utrudnia fakt, że dokonanie nawet najlepszego wyboru osiągnięć naukowych profesora Królewskiego i przedstawienie ich nie odda w pełni obrazu tego niezwykłego człowieka. By zrozumieć dlaczego cieszy się on w środowisku naukowym tak wielkim autorytetem, należałoby spędzić z nim trochę czasu, zobaczyć jak planuje i organizuje pracę, odbyć kilka fascynujących rozmów naukowych, parę razy zjeść wspólnie lunch, posłuchać jak dyskutuje z innymi wybitnymi naukowcami, z jaką łatwością wchodzi z nimi w polemiki i jak konsekwentnie broni swoich racji - mówił prof. Tomasz Klupa z Wydziału Lekarskiego UJ CM.

W dalszej części laudacji wymienił najważniejsze osiągnięcia badawcze prof. Andrzeja Królewskiego - otwarcie nowego rozdziału badań nad genetyką i patogenezą cukrzycy oraz jej powikłań nerkowych w ramach Joslin Diabetes Center, odkrycie kilku genów dla podtypu cukrzycy zwanego MODY (Maturity Onset of Diabetes in Youth), wykrycie ochronnego genu, który może zapobiec rozwojowi zwłóknienia i progresji niewydolności nerek czy zidentyfikowanie panelu nowych białek krążących, które są silnymi predyktorami wczesnego, postępującego pogorszenia czynności nerek.

- Omawiając aktywność naukową profesora Andrzeja Królewskiego, nie sposób pominąć jego olbrzymiego zaangażowania w rozwój nauki w Polsce i promocję młodych lekarzy i naukowców z naszego kraju. Amerykański etap współpracy profesora z naukowcami z Polski został zainicjowany wizytą w Bostonie profesora Jacka Sieradzkiego w 1986 roku, w efekcie czego w tamtejszym laboratorium długoterminowe staże badawcze odbyło liczne grono naukowców z Wydziału Lekarskiego UJ CM. Profesor Andrzej Królewski wielokrotnie przyjeżdżał też do naszego kraju, aby dzielić się swoją wiedzą z naszym środowiskiem naukowym. W Polsce wygłosił dziesiątki wykładów, w tym także w Krakowie, w którym był kilkakrotnie podejmowany przez władze Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum - dodał prof. Tomasz Klupa.

Prof. Andrzej Królewski, dziękując za dzisiejszą uroczystość, podkreślił, że nieoczekiwane zdarzenia, jak często bywa w życiu, decydują o losie ludzi. Kilka lat po ukończeniu studiów na Warszawskiej Akademii Medycznej [dziś Warszawski Uniwersytet Medyczny - przyp. red.] odbył staż naukowy na Uniwersytecie Harvarda. Plany powrotu do kraju pokrzyżowało mu wprowadzenie stanu wojennego. Wówczas podjął z rodziną decyzję o pozostaniu w Stanach Zjednoczonych. Jak przyznał, Amerykanie szybko zobaczyli w nim potencjał i zaproponowali mu "niezależne stanowisko akademickie i stworzenie nowego zakładu naukowego".

- Miałem świadomość, że mam do spłacenia dług wobec moich kolegów i znajomych w Polsce. Trudno było wymyślić coś oryginalnego. Dopiero wizyta profesora Jacka Sieradzkiego stworzyła szansę, żebym mógł się im odwdzięczyć. Spędziliśmy sporo czasu, dyskutując o tym, co w Polsce. Zawarliśmy "Mayflower pact". Mayflower to żaglowiec, na którym koloniści angielscy, tzw. pielgrzymi, przybyli do Ameryki Północnej zakładać nowe osiedla. Zrobiliśmy to, by zmieniać polską diabetologię - powiedział uczony z Harvardu.

Prof. Andrzej Królewski podkreślił, że do wielu jego odkryć w znacznej mierze przyczynili się młodzi i ambitni lekarze z Krakowa, których do wyjazdu do USA namawiał prof. Jacek Sieradzki. Wspomniał o artykule w "Nature Genetics" autorstwa obecnego dziekana Wydziału Lekarskiego UJ prof. Macieja Małeckiego, w którym opisał odkrycie nowego genu dla cukrzycy typu 6. Praca ta do dziś jest jedną z najczęściej cytowanych w literaturze genetyki cukrzycy. Z kolei publikacja "Discovery of new gene for Type 2 diabetes on chromosome 20q" prof. Tomasza Klupy pozwoliła zdobyć międzynarodowy grant, by móc kontynuować te badania w Krakowie. Ważnym aspektem były również fundamentalne badania nad etiologią powikłań nerkowych cukrzycy, w których uczestniczył prof. Jan Skupień. Stażystami w laboratorium prof. Andrzeja Królewskiego byli także dr hab. Stanisław Wanica, dr Natalia Nowak, dr Jacek Bocheński i dr Paweł Wołkow.

- Sukces laboratorium zależy od wielu osób. Z wielkim uznaniem mówię o krakowskich medykach. Szczególne podziękowania pragnę jednak złożyć mojej żonie dr Bożenie Królewskiej, która od 25 lat jest moim partnerem naukowym. Oboje jesteśmy autorami wielu prac i planujemy jeszcze szereg projektów badawczych. Tak prywatnie, jutro będziemy obchodzili 50-lecie naszego małżeństwa - dodał na zakończenie prof. Królewski.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Prof. Wojciech Froncisz uhonorowany odznaką "Zasłużony dla Uniwersytetu Jagiellońskiego"

Prof. Wojciech Froncisz uhonorowany odznaką "Zasłużony dla Uniwersytetu Jagiellońskiego"

660 lat temu narodził się Uniwersytet Jagielloński – najstarsza uczelnia w Polsce

660 lat temu narodził się Uniwersytet Jagielloński – najstarsza uczelnia w Polsce

60 lat temu w gmachu <span lang='la'>Collegium Maius</span> otwarto Muzeum UJ

60 lat temu w gmachu Collegium Maius otwarto Muzeum UJ

Uniwersytet Jagielloński uczcił pamięć współautora Konstytucji 3 Maja

Uniwersytet Jagielloński uczcił pamięć współautora Konstytucji 3 Maja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron