Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

W Collegium Novum UJ upamiętniono 25. rocznicę zebrania założycielskiego KRASP

W Collegium Novum UJ upamiętniono 25. rocznicę zebrania założycielskiego KRASP

7 czerwca 1997 roku w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego spotkało się 73 rektorów polskich uczelni, którzy jednogłośnie podjęli decyzję o powołaniu do życia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Pierwszym przewodniczącym nowej organizacji został ówczesny rektor UJ prof. Aleksander Koj. Dokładnie 25 lat później w gmachu, w którym odbyło się zebranie założycielskie odsłonięta została tablica upamiętniająca to wydarzenie.

Był to pierwszy pierwszy akord obchodów srebrnego jubileuszu KRASP, którego dalsza część odbędzie się w Warszawie. Oprócz gospodarza miejsca – rektora UJ prof. Jacka Popiela, uczestniczyli w nim m. in. przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. Arkadiusz Mężyk, wiceprzewodniczący KRASP prof. Michał Zasada, przewodniczący poprzedniej kadencji prof. Wiesław Banyś i poprzedni rektor UJ prof. Wojciech Nowak.

- Wszystko rozpoczęło się w 1981 roku, kiedy na pierwszej fali przemian wolnościowych w Polsce, rektor UJ prof. Józef Gierowski podjął działania, które miały zintegrować polskie środowisko uniwersyteckie. Próby te zniweczyło wprowadzenie stanu wojennego – mówił prof. Jacek Popiel, przybliżając historię wysiłków, które doprowadziły do powołania KRASP. – W 1988 roku w dworze w Modlnicy odbyło się spotkanie rektorów, którego wynikiem było powstanie KRUP - Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Jej powstanie dowodziło, że w szkolnictwie wyższym nie można myśleć jedynie o autonomii pojedynczej uczelni, a raczej o rozwiązaniach środowiskowych. Powstawały zatem kolejne konferencje – szkół technicznych, rolniczych, artystycznych, co nie służyło jednoczeniu uczelni – zauważył prof. Popiel i przypomniał, że kolejny rektor UJ, prof. Aleksander Koj podjął rozmowy mające na celu ustanowienie organizacji zrzeszającej członków wszystkich konferencji. Takie gremium mogłoby wtedy reprezentować całe polskie środowisko akademickie. W gronie inicjatorów jego powołania znaleźli się także rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jerzy Woźnicki, rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Włodzimierz Siwiński oraz rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie prof. Mirosław Handke. Ich wysiłki doprowadziły do zwołania na Uniwersytecie Jagiellońskim historycznego spotkania rektorów, które 7 czerwca 1997 roku powołało KRASP.

Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. Arkadiusz Mężyk podkreślał wkład, jaki w formowanie się systemu szkolnictwa wyższego po przemianach ustrojowych w Polsce wniósł prof. Franciszek Ziejka, który był trzecim w kolejności przewodniczącym KRASP.

- Kadencja prof. Aleksandra Koja zaowocowała opracowaniami pokazującymi tendencje rozwojowe systemu szkolnictwa wyższego w Polsce. Były one potem podstawą ustawy o szkolnictwie wyższym, nad którą prace zainicjował w 2002 roku prof. Franciszek Ziejka – przypomniał prof. Mężyk

KRASP wyrosła z potrzeby środowiska, potrzeby istnienia instytucji reprezentującej wspólne interesy uczelni akademickich. Po przyjęciu statutu, formalnym umocowaniu, zorganizowaniu struktury organizacji, KRASP okrzepła i dziś, działając na podstawie art. 337 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r., skupia 109 rektorów, w tym 10 uczelni niepublicznych, i 8 stowarzyszonych, którzy razem odpowiadają za kształcenie około 70% studentów w Polsce.

Od momentu powołania, Konferencja stoi na staży wartości akademickich, w tym zasad etyki zawodowej, odpowiedzialności i konstytucyjnej zasady autonomii uczelni akademickich. Działa na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, nauki i kultury, angażuje się w sprawy środowiska, przedstawia wnioski, wyraża opinie, wspiera i monitoruje działania na rzecz podnoszenia jakości kształcenia. Współdziała nie tylko z ministrem edukacji i nauki i innymi ministrami nadzorującymi szkoły wyższe, ale także z Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polską Komisją Akredytacyjną, Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Krajową Reprezentacją Doktorantów. Wniosła wkład w utworzenie Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów, zostając w 2001 roku jego członkiem zbiorowym.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Uroczyste odnowienie doktoratu nestora krakowskiej stomatologii

Uroczyste odnowienie doktoratu nestora krakowskiej stomatologii

Tadeusz Popiela profesorem honorowym Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tadeusz Popiela profesorem honorowym Uniwersytetu Jagiellońskiego

Noblistka z dziedziny chemii otrzymała tytuł doktora honoris causa UJ

Noblistka z dziedziny chemii otrzymała tytuł doktora honoris causa UJ

Wybitny chemik z medalem Merentibus UJ

Wybitny chemik z medalem Merentibus UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron