Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Srebrny medal "Plus ratio quam vis" dla prof. Tomasza Grodzickiego

Srebrny medal "<span lang="la">Plus ratio quam vis</span>" dla prof. Tomasza Grodzickiego

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum prof. Tomasz Grodzicki - wybitny uczony i ceniony lekarz, znakomity geriatra i hipertensjolog, wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia naukowe oraz badania dotyczące opieki nad osobami starszymi - został odznaczony srebrnym medalem "Plus ratio quam vis". Uroczystość wręczenia tego wysokiego odznaczenia uniwersyteckiego odbyła się 29 czerwca w auli Collegium Novum UJ.

"Profesor Tomasz Grodzicki otrzymuje medal w uznaniu za wyjątkową służbę dla uczelni oraz wieloletnią pracę na rzecz idei kształcenia przez całe życie i pozytywnego starzenia się, wspieranie działalności Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego niemal od początku jego istnienia, wspieranie działalności edukacyjnej na rzecz seniorów i wychowanie kilku pokoleń lekarzy geriatrów, wzorową realizację społecznej misji uniwersytetu polegającą na propagowaniu ustawicznego zdobywania wiedzy wśród osób starszych" - czytamy w uzasadnieniu wniosku przyznania tego ważnego wyróżnienia.

- Jestem głęboko przekonana, że wręczany dziś srebrny medal "Plus ratio quam" vis trafia do właściwej osoby, wybitnego uczonego i lekarza realizującego tę uniwersalną maksymę w głęboko humanistyczny sposób - mówiła prorektor UJ ds. współpracy międzynarodowej prof. Dorota Malec, wygłaszając laudację.

Profesor Tomasz Grodzicki jest specjalistą w zakresie chorób wewnętrznych, geriatrii i hipertensjologii, od 2001 roku pełni funkcję kierownika Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii UJ CM oraz ordynatora Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Od roku 2016 jest prorektorem UJ ds. Collegium Medicum. Wcześniej pełnił na uczelni rolę prodziekana ds. dydaktyki Wydziału Lekarskiego (2005-2008) oraz dziekana Wydziału Lekarskiego (2008-2016).

Zainteresowania i działalność naukowa prof. Grodzickiego skupia się wokół zagadnień nadciśnienia tętniczego i geriatrii. Jest współautorem ponad 200 publikacji z dziedziny nadciśnienia geriatrii, kardiologii, w tym kilkunastu podręczników. Był jednym z inicjatorów badań epidemiologicznych nad nadciśnieniem tętniczym w Polsce oraz stanem zdrowia osób starszych (POLSENIOR-1 i POLSENIOR-2), a także stulatków (POL-STU). W ramach projektu POLKARD analizował jakość leczenia niewydolności serca w Polsce w latach 2005-2013. W ostatnim okresie zajmował się możliwościami rozpoznawania oraz leczenia zespołu frailty oraz zagadnieniami zaniedbania i samozaniedbania osób starszych.

Dodatkowym obszarem zainteresowań prof. Tomasza Grodzickiego jest opieka nad chorymi z chorobami rzadkimi. W roku 2010 był organizatorem European Conference on Rare Diseases - ERCD w Krakowie i współtwórcą Ośrodka Chorób Rzadkich w Szpitalu Uniwersyteckim oraz jest członkiem Zarządu Fundacji Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę "Matio".

W latach 2002‐2014 sprawował funkcję konsultanta krajowego ds. geriatrii, w latach 2006‐2008 był prezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, a od 2013 do 2016 członkiem Rady ds. Polityki Senioralnej MPiPS, członek Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jest laureatem wielu nagród, w tym m.in. Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, PAU im. Tadeusza Browicza czy nagrody zespołowej Polskiej Akademii Nauk im. J. Śniadeckiego. Otrzymał Złoty Krzyż Zasługi za wspieranie Uniwersytetów III Wieku (2014). W uznaniu osiągnięć naukowych został wybrany członkiem korespondencyjnym Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności. Jest też honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.

W październiku 2019 roku odebrał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, a w kwietniu 2021 roku Nagrodę im. prof. Andrzeja Steciwko za szczególne osiągnięcia w edukacji lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, zaangażowanie w liczne przedsięwzięcia i projekty epidemiologiczne oraz badania odnoszące się do organizacji opieki nad osobami starszymi. Z kolei w październiku 2021 roku otrzymał Medal Gloria Medicinae przyznawany corocznie przez Polskie Towarzystwo Lekarskie 10 wybitnym przedstawicielom polskiego środowiska lekarskiego.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
659. rok akademicki w Uniwersytecie Jagiellońskim rozpoczęty

659. rok akademicki w Uniwersytecie Jagiellońskim rozpoczęty

Uniwersytet Jagielloński świętuje 658. rocznicę powstania [ZDJĘCIA]

Uniwersytet Jagielloński świętuje 658. rocznicę powstania [ZDJĘCIA]

Widok zawartości stron Widok zawartości stron