Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Student UJ CM z prestiżową nagrodą za badania nad anatomią serca

Student UJ CM z prestiżową nagrodą za badania nad anatomią serca

Jakub Batko, student IV roku kierunku lekarskiego, otrzymał prestiżową nagrodę Międzynarodowego Towarzystwa Kardiochirurgii Małoinwazyjnej (ISMICS). To szczególne wyróżnienie w środowisku lekarzy zajmujących się kardiochirurgią małoinwazyjną po raz pierwszy w historii otrzymała osoba, która nie posiada jeszcze tytułu lekarza.

 

Grono ekspertów oceniających pracę kardiochirurgów z całego świata przyznało Jakubowi Batce nagrodę za przełomowe badania nad anatomią serca, dzięki którym wykonujący małoinowazyjne zabiegi kardiochirurdzy będą mogli wyeliminować ryzyko powikłań pooperacyjnych. Laureat od ponad 3 lat, we współpracy z dr. hab. Mateuszem Hołdą z Katedry Anatomii UJ CM, zajmuje się badaniami anatomii serca w ramach zespołu HEART. Ponad roku temu zaangażował się w badania z zakresu anatomii klinicznej klatki piersiowej i jej zastosowań w kardiochirurgii, współpracując z dr. hab. Radosławem Litwinowiczem z Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Instytutu Kardiochirurgii UJ CM, ubiegłorocznym laureatem nagrody ISMICS za osiągnięcia oraz pracę naukową dotyczącą wykonywania zabiegów małoinwazyjnych w prewencji udarów mózgu u pacjentów z migotaniem przedsionków, pierwszym Europejczykiem wyróżnionym tą nagrodą.

W ramach tej współpracy, Batko wraz z Danielem Ramsem, również studentem IV roku kierunku lekarskiego, sformowali zespół badawczy Cardiothoracic Anatomy Research Operative Lab (CAROL), którego głównym celem jest stworzenie pełnego atlasu cyfrowego klatki piersiowej mającego ułatwić wykonywanie małoinwazyjnych operacji kardiochirurgicznych.

- Obecnie w kardiochirurgii powszechnie wykonywane są zabiegi zamykające uszko lewego przedsionka mające na celu zmniejszenie ryzyka udarów u pacjentów z migotaniem przedsionków. Jednak uszko lewego przedsionka sąsiaduje bardzo blisko z tętnicą wieńcową, naczyniem, które zaopatruje serce. Uszkodzenie tętnicy wieńcowej może doprowadzić do fatalnych w skutkach powikłań, takich jak zawał serca lub nawet zgon pacjenta. Dlatego w ramach zespołu badawczego postanowiłem przeprowadzić szczegółowe badania anatomii uszka lewego przedsionka i tętnicy wieńcowej serca - wyjaśnia Jakub Batko.

Nagrodzony w ramach badań przeprowadził ponad 100 rekonstrukcji serc pacjentów, u których wykonano w przeszłości zabieg. Na podstawie trójwymiarowego obrazu serca ocenił wzajemne położenie uszka lewego przedsionka względem tętnicy wieńcowej w celu określenia strefy, w której zamknięcie uszka będzie związane z jak najniższym ryzykiem uszkodzenia tętnicy. - Udało mi się wyznaczyć bezpieczną ,,linię” na sercu, która pozwoli na jeszcze bezpieczniejsze wykonywanie tych operacji. Jeśli kardiochirurg przed operacją będzie wiedział, jak wygląda anatomia tego uszka, będzie mógł je perfekcyjnie zamknąć - mówi Jakub Batko.

I dodaje: - Nagroda Gründeman Scientific Research Award jest szczególnym wyróżnieniem dla innowacyjnych badań z zakresu kardiochirurgii małoinwazyjnej. To sygnał, że specjaliści tej dziedziny medycyny dostrzegają potrzebę oraz znaczenie precyzyjnego opisu anatomicznego obszarów zabiegowych. Umożliwia to także szerszą dyskusję na temat zwiększonego wykorzystania nowoczesnych metod obrazowania, w tym rekonstrukcji trójwymiarowej w codziennej praktyce lekarzy klinicystów. Mam nadzieję, że ta nagroda będzie dodatkowym wsparciem do osiągnięcia celu, którym jest stworzenie precyzyjnych opisów anatomicznych regionów klinicznie ważnych w klatce piersiowej, co przełoży się na zmniejszenie liczby powikłań i zwiększenie skuteczności zabiegów wykonywanych w tym obszarze. To dla mnie szczególnie ważne, że jako student medycyny mogę prowadzić badania naukowe z dziedzin przedklinicznych, które są później wykorzystywane przez klinicystów w codziennej praktyce lekarskiej.

Badania nad budową anatomiczną uszka lewego przedsionka prowadzone są na Oddziale Klinicznym Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii w Szpitalu Jana Pawła II w Krakowie, który jest liderem wśród ośrodków wykonujących małoinwazyjne zabiegi kardiochirurgiczne. To tu w 2009 r. prof. Bogusław Kapelak, ordynator oddziału, wspólnie z prof. Krzysztofem Bartusiem jako pierwsi w świecie wykonali zabieg epikardialnego zamknięcia uszka lewego przedsionka.

Zespół CAROL, którym kieruje Jakub Batko, pracuje nad nowymi tematami z dziedziny anatomii klinicznej. W najbliższym czasie chce szczegółowo opisać przebieg tętnicy piersiowej wewnętrznej wykorzystywanej podczas małoinwazyjnych operacji pomostowania aortalno-wieńcowego, tzw. by-passy oraz szczegółowo określić kształt i dostęp zatok osierdzia, które są wykorzystywane jako miejsca dostępu w chirurgicznym leczeniu zaburzeń rytmu serca. - Obecnie zespół liczy czterech członków, ale chętnie widzielibyśmy wśród nas nowe osoby, które zechciałyby nam pomóc w tworzeniu naszego projektu - zachęca Jakub Batko.

Wyniki badań krakowskiego studenta mają się wkrótce ukazać w czasopiśmie "Innovations: Technology and Techniques in Cardiothoracic and Vascular Surgery".

Polecamy również
Dr Anna Burzyńska uhonorowana przez Komitet Nauk o Sztuce PAN

Dr Anna Burzyńska uhonorowana przez Komitet Nauk o Sztuce PAN

Polskie Towarzystwo Fizyczne nagrodziło dr. Krzysztofa Giergiela

Polskie Towarzystwo Fizyczne nagrodziło dr. Krzysztofa Giergiela

Profesorowie UJ CM nagrodzeni przez Polską Akademię Umiejętności

Profesorowie UJ CM nagrodzeni przez Polską Akademię Umiejętności

Profesor Jan Ostrowski otrzymał tytuł Małopolanina Roku 2022

Profesor Jan Ostrowski otrzymał tytuł Małopolanina Roku 2022

Widok zawartości stron Widok zawartości stron