Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Międzynarodowa Nagroda im. Stefana Banacha dla matematyka z UJ

Międzynarodowa Nagroda im. Stefana Banacha dla matematyka z UJ

Laureatem Międzynarodowej Nagrody im. Stefana Banacha edycji 2022 został dr Marcin Sroka z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (WMiI UJ). Jury przyznało również dwa wyróżnienia ex aequo. Otrzymali je dr Agnieszka Hejna z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz dr Dominik Burek również z WMiI UJ.


Dr Marcin Sroka jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się analizą geometryczną i aktualnie prowadzi badania nad równaniem typu Monge'a-Ampere'a, które pojawiło się w kontekście hipotezy Aleskera-Verbitsky'ego. Jego wyniki dotyczą istnienia i regularności ciągłych rozwiązań problemu Dirichleta dla wspomnianego równania, oszacowania rzędu zero na zamkniętych rozmaitościach oraz potwierdzenia hipotezy Aleskera-Verbitsky'ego w szczególnym przypadku. Doktorat napisany pod opieką prof. Sławomira Kołodzieja obronił z wyróżnieniem w październiku 2021 roku. Obecnie, w ramach grantu Etiuda, przebywa na stażu u prof. Bo Berndtssona na Uniwersytecie Technicznym Chalmersa w Göteborgu. Kieruje też grantem Preludium. W ostatnim czasie otrzymał także nagrodę PTM dla młodych matematyków, Nagrodę Kuratowskiego, wyróżnione stypendium START 2021 oraz stypendium ministra edukacji i nauki dla młodych naukowców.

Międzynarodowa Nagroda im. Stefana Banacha za wybitną pracę doktorską w dziedzinie nauk matematycznych została ustanowiona w 2008 roku z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Matematycznego i łódzkiej firmy Ericpol Telecom z branży IT, która finansowała nagrodę i organizację konkursu. Nagroda przyznawana była w latach 2009-2017, a o laur mogli ubiegać się młodzi matematycy z Białorusi, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Norwegii, Polski, Słowacji, Szwecji, Ukrainy i Węgier. W 2016 roku Ericpol wszedł w skład szwedzkiego koncernu Ericsson, który wycofał się ze sponsorowania nagrody i w kolejnych latach konkurs nie był organizowany.

W stulecie uzyskania doktoratu przez Stefana Banacha postanowiono reaktywować nagrodę. Cele pozostają takie same: promocja matematyki i wsparcie finansowe najzdolniejszych młodych badaczy z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W tych krajach, z racji uwarunkowań polityczno-historycznych, rozwój nauki miał po II wojnie światowej znacznie utrudniony start w porównaniu do krajów Europy Zachodniej.

Z uzasadnieniem werdyktu jury tegorocznej edycji Nagrody im. Stefana Banacha można zapoznać się na stronie Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Polecamy również
Kolejne Nagrody Miasta Krakowa dla przedstawicieli społeczności UJ
Kolejne Nagrody Miasta Krakowa dla przedstawicieli społeczności UJ
Wręczono Nagrody im. Józefa A. Gierowskiego i Chonego Shmeruka
Wręczono Nagrody im. Józefa A. Gierowskiego i Chonego Shmeruka
Dr Hanna Margolis laureatką Nagrody im. Alicji Helman
Dr Hanna Margolis laureatką Nagrody im. Alicji Helman
Prof. Piotr Chłosta laureatem Nagrody Forum Ochrony Zdrowia
Prof. Piotr Chłosta laureatem Nagrody Forum Ochrony Zdrowia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron