Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyniki ewaluacji działalności naukowej UJ za lata 2017-2021

Wyniki ewaluacji działalności naukowej UJ za lata 2017-2021

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Jacek Popiel zdecydował o opublikowaniu decyzji Ministra Edukacji i Nauki w sprawie przyznania kategorii naukowych dla dyscyplin naukowych reprezentowanych w UJ. Przypomnijmy, że po raz pierwszy przedmiotem ewaluacji nie była ocena działalności naukowej wydziałów, lecz osiągnięcia naukowe pracowników reprezentujących daną dyscyplinę.


Obowiązująca od 1 października 2018 r. ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wprowadziła nowe przepisy dotyczące prowadzonej co cztery lata ewaluacji uczelni i instytutów naukowych. W ewaluacji przyznawane są kategorie naukowe (od najwyższej A+, poprzez A, B+, B, aż do najniższej – C) w poszczególnych dyscyplinach nauki. Od uzyskanej kategorii zależy m.in. możliwość prowadzenia studiów o profilu ogólnoakademickim i nadawania stopni naukowych. Od niej uzależniona jest także kwota subwencji, czyli pieniędzy, które jednostki naukowe otrzymują z budżetu państwa.

Jak już informowaliśmy, Uniwersytet Jagielloński uzyskał ocenę A+ w 4 dyscyplinach, A w 7 dyscyplinach oraz B+ w 17 dyscyplinach. Z decyzjami Ministra Edukacji i Nauki można zapoznać się na stronie internetowej Centrum Wsparcia Nauki UJ.

Polecamy również
Uniwersytet Jagielloński organizuje zbiórkę dla lwowskich botaników
Uniwersytet Jagielloński organizuje zbiórkę dla lwowskich botaników
Badacz z UJ pokieruje krakowskim oddziałem Polskiej Akademii Nauk
Badacz z UJ pokieruje krakowskim oddziałem Polskiej Akademii Nauk
UJ uhonorował światowej sławy kardiochirurga dziecięcego
UJ uhonorował światowej sławy kardiochirurga dziecięcego
Czy w bardziej zielonych okolicach dzieci uczą się lepiej?
Czy w bardziej zielonych okolicach dzieci uczą się lepiej?

Widok zawartości stron Widok zawartości stron