Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jubileusz znakomitego historyka literatury i krytyka literackiego

Jubileusz znakomitego historyka literatury i krytyka literackiego

12 września w auli Collegium Maius odbył się jubileusz prof. Mariana Stali - krytyka literackiego i badacza literatury przełomu XIX i XX wieku, pracownika naukowego w Katedrze Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 


"Wkład, jaki wniósł Pan w rozwój nauki polskiej oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego, z którym związał Pan swe życie zawodowe w 1976 roku, uznać należy za imponujący. Jako utytułowany historyk literatury, wybitny krytyk literacki oraz autor znakomitych opracowań edytorskich arcydzieł literatury polskiej, swojej erudycji i rozległym zainteresowaniom naukowym dał Pan Profesor wyraz w niezliczonych publikacjach książkowych i czasopiśmiennych, wielokrotnie nagradzanych i nieustannie komentowanych, które mają olbrzymie znaczenie zarówno dla krajowego literaturoznawstwa, jak i dla rodzimej humanistyki.
Pragnę nadto zaznaczyć, iż pozostaję pod ogromnym wrażeniem wszystkich osiągnięć naukowo-badawczych i organizacyjnych Pana Profesora, w tym zwłaszcza sukcesów, które odnosił Pan jako długoletni kierownik Katedry Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nie mniejszy podziw budzić muszą także inne aspekty wszechstronnej działalności Pana Profesora - związane między innymi z uczestnictwem w pracach komisji konkursowych najbardziej prestiżowych krajowych nagród literackich, z Nagrodą Literacką ‘Nike’ na czele - które wpłynęły wydatnie na kształt ogólnopolskiego życia kulturalno-artystycznego" - napisał w adresie gratulacyjnym prof. Jacek Popiel, rektor UJ.

Dziękując uczestnikom wydarzenia, Marian Stala wspominał troje swoich uniwersyteckich nauczycieli: Kazimierza Wykę, Marię Podrazę-Kwiatkowską i Ewę Miodońską-Brookes oraz podzielił się refleksjami dotyczącymi wybranej przed ponad 50 laty drogi życiowej i zainteresowań.

Poniedziałkowa uroczystość była także okazją do wręczenia prof. Marianowi Stali księgi pamiątkowej "Poezja polska ostatnich dwustu lat. Odczytania i przekroje. Dla Profesora Mariana Stali na jubileusz", która ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego pod redakcją prof. Anny Czabanowskiej-Wróbel i dr Urszuli Pilch. 38 studiów poświęconych utworom poetyckim ostatnich stuleci napisali literaturoznawcy reprezentujący kilka generacji związani z różnymi ośrodkami naukowymi, zwłaszcza z Uniwersytetem Jagiellońskim. Szkice zawarte w tomie na rozmaite sposoby nawiązują do książek historyczno- i krytycznoliterackich prof. Mariana Stali. Patronuje im przede wszystkim formuła "blisko wiersza", pojmowana jako droga uważnego, wnikliwego i wrażliwego interpretowania poezji. Z wielowątkowego zbioru szkiców wyłania się rozległa (i zawsze niepełna) panorama liryki polskiej, jej poszukiwań metafizycznych, estetycznych, antropologicznych, ważnych poetyckich pytań i pytań naiwnych, chwil zwątpienia i chwil pewności.

Uroczystość uświetnił występ Chóru Akademickiego UJ oraz krótki koncert profesora Akademii Muzycznej w Krakowie Joachima Mencla, wirtuoza liry korbowej.


Prof. Marian Stala jest historykiem literatury i krytykiem literackim. Przez wiele lat kierował Katedrą Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski na Wydziale Polonistyki UJ. Jego poszukiwania historycznoliterackie skupiają się wokół cech wyobraźni poetyckiej i filozoficznych horyzontów literatury okresu Młodej Polski. Z kolei zainteresowania krytycznoliterackie obejmują poezję współczesną od Czesława Miłosza do poezji najnowszej. Współpracownik "Tygodnika Powszechnego". Laureat nagrody Fundacji Kościelskich i nagrody im. Kazimierza Wyki. W latach 2006-2008 juror Literackiej Nagrody Nike. Od 2013 roku członek-korespondent Polskiej Akademii Umiejętności.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Kilkadziesiąt mln zł na badania podstawowe w Uniwersytecie Jagiellońskim
Kilkadziesiąt mln zł na badania podstawowe w Uniwersytecie Jagiellońskim
Wybitny historyk sztuki laureatem Nagrody im. prof. Zachwatowicza
Wybitny historyk sztuki laureatem Nagrody im. prof. Zachwatowicza
Sukces badaczek UJ w programie L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki
Sukces badaczek UJ w programie L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki
Wybitny naukowiec i lekarz z doktoratem honoris causa UJ
Wybitny naukowiec i lekarz z doktoratem honoris causa UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron