Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci UJ wśród najlepszych. Zdobyli granty w ministerialnym programie

Studenci UJ wśród najlepszych. Zdobyli granty w ministerialnym programie

Resort nauki ogłosił wyniki konkursu "Najlepsi z najlepszych! 4.0.". Do realizacji skierowano 5 projektów zgłoszonych przez UJ na łączną kwotę ponad 300 tys. zł. Dzięki temu wybitnie uzdolnieni studenci z Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Lekarskiego, Wydziału Matematyki i Informatyki, Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych i Wydziału Filozoficznego uzyskają wsparcie w rozwoju swojej aktywności naukowej.

Celem projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym "Najlepsi z najlepszych! 4.0." jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez wspieranie ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach. Wsparcie finansowe może być przeznaczone w szczególności na sfinansowanie uczestnictwa studentów w międzynarodowych zawodach, konkursach, konferencjach. Środki finansowe mogą być przeznaczone także na zakup materiałów i usług bezpośrednio związanych z celem konkursów, zawodów, konferencji międzynarodowych.

Jak poinformowało Ministerstwo Edukacji i Nauki, w 3. naborze do oceny merytorycznej skierowano 119 aplikacji, spośród których do finansowania przekazano 104 wnioski opiewające na łączną kwotę ponad 10,6 mln zł. Przedsięwzięcia będą realizowane przez studentów 26 uczelni.

Najwyższe finansowanie wśród studentów UJ, w wysokości 120 tys. zł, przyznano Janowi Waligórskiemu z Wydziału Filozoficznego. Celem zaproponowanego przez niego projektu jest umożliwienie udziału w konkursach i konferencjach o randzie międzynarodowej i zaprezentowanie wyników prac o charakterze innowacyjnym z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii w psychologii. Projekt ma za zadanie podjąć w sposób systematyczny ocenę jakości i identyfikację zastosowanych technologii wirtualnej rzeczywistości w terapiach zaburzeń seksualnych.

Niewiele mniejsze wsparcie finansowe (110 tys. zł) otrzymał dr Lech Duraj z Wydziału Matematyki i Informatyki, którego działania mają umożliwić najlepszym studentom Uniwersytetu Jagiellońskiego udział w największych i najbardziej prestiżowych światowych zawodach informatycznych i matematycznych. Długoterminowym założeniem projektu "Programiści Przyszłości 2022" jest wyszkolenie światowej klasy specjalistów radzących sobie z najtrudniejszymi problemami współczesnej informatyki.

Laureatką ministerialnego konkursu została również Karolina Brzegowy z Wydziału Lekarskiego. Celem jej badań będzie anatomiczny opis wad naczyniowych u pacjentów poddanych leczeniu wewnątrznaczyniowemu na podstawie badań radiologicznych: konwencjonalnej angiografii oraz angiografii tomografii komputerowej. Opis anatomii wad naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego jest niezbędny do dokładnego zrozumienia ich wpływu na krążenie mózgowe. Ponadto wiedza ta leży u podstaw dalszego rozwoju technik radiologii interwencyjnej oraz pozwoli uniknąć okołozabiegowych powikłań. Studentka wyniki swoich badań przedstawi na najważniejszych międzynarodowych kongresach dotyczących anatomii i radiologii interwencyjnej.

Grant na realizację projektu "Konkurs z Arbitrażu Inwestycyjnego - Foreign Direct Investment International Arbitration Mood" otrzymała też Aleksandra Kasprzak z Wydziału Prawa i Administracji. Jego realizacja sprawi, że studenci zdobędą doświadczenie naukowe oraz zawodowe i dołączą do wysokiej klasy profesjonalistów w dziedzinie międzynarodowego arbitrażu inwestycyjnego.

Ostatnią laureatką z Uniwersytetu Jagiellońskiego jest Karolina Kaleta z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych, która zajmie się upowszechnieniem badań w zakresie współczesnej religijności ludowej w Meksyku oraz zjawisk związanych z merkantylizacją wiary w Ameryce Łacińskiej. Jej projekt zakłada nawiązanie międzynarodowej sieci współpracy akademickiej łączącej przedstawicieli środowiska naukowego z różnych kręgów kulturowych, czego rezultatem będzie promocja polskich badań latynoamerykanistycznych i religioznawczych, jak również uzupełnienie stanu wiedzy dotyczącego wpływu pandemii Covid-19 na współczesną duchowość oraz najnowszych fenomenów występujących w obrębie katolicyzmu ludowego. Ma na celu również zaprezentowanie wyników dotychczasowych badań poświęconych problemowi komercjalizacji wiary na przykładzie lokalnego rynku dewocjonaliów oraz aktywizacja studentów w zakresie samodzielnego prowadzenia badań i upowszechniania ich rezultatów w międzynarodowym środowisku akademickim.

Program "Najlepsi z najlepszych! 4.0" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Polecamy również
Badacze Uniwersytetu Jagiellońskiego stypendystami fundacji Fulbrighta
Badacze Uniwersytetu Jagiellońskiego stypendystami fundacji Fulbrighta
Polsko-ukraiński projekt badawczy na UJ zrealizuje prof. Maciej Pabijan
Polsko-ukraiński projekt badawczy na UJ zrealizuje prof. Maciej Pabijan
Studentka UJ CM z Nagrodą Pielęgniarską Królowej Sylwii
Studentka UJ CM z Nagrodą Pielęgniarską Królowej Sylwii
Prof. Małgorzata Barańska pokieruje polsko-niemieckim projektem badawczym
Prof. Małgorzata Barańska pokieruje polsko-niemieckim projektem badawczym

Widok zawartości stron Widok zawartości stron