Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przyznano ELSEVIER Research Impact Leaders Award

Przyznano <span lang="en">ELSEVIER Research Impact Leaders Award</span>

Uniwersytet Jagielloński po raz kolejny został laureatem ELSEVIER Research Impact Leaders Award w kategorii Medical Sciences. To nagroda dla instytucji badawczych, które swoją działalnością przyczyniają się do zwiększenia rozpoznawalności polskiej nauki na świecie. Uroczystość wręczenia statuetek odbyła się podczas posiedzenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w Poznaniu, a nagrodę odebrał rektor UJ prof. Jacek Popiel.

ELSEVIER Research Impact Leaders Awards to część światowej inicjatywy Elsevier, której celem jest wspomaganie badań oraz rozwoju nauki. Nagroda, przyznawana od 2016 roku, jest wyrazem uznania dla wybitnych instytucji badawczych, które mają największy wpływ na badania naukowe i przyczyniają się do lepszej rozpoznawalności polskiej nauki na świecie. Promuje więc wysoką jakość badań naukowych i ich umiędzynarodowienie.

Kapituła oceniająca nominowane uczelnie bierze pod uwagę wzrost liczby publikacji w ostatnich pięciu latach w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych, publikacje z udziałem zagranicznych współautorów oraz wskaźnik cytowań w danej dyscyplinie.

W kategorii Medical Sciences nagrodę otrzymał Uniwersytet Jagielloński, a wyróżnienia Gdański Uniwersytet Medyczny i Pomorski Uniwersytet Medyczny.

W pozostałych kategoriach statuetki otrzymali: Uniwersytet Rzeszowski (Agricultural Sciences), Akademia Górniczo-Hutnicza (Engineering and Technologies), Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Humanities), Uniwersytet Warszawski (Natural Sciences) i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Social Sciences).


Polecamy również
Prof. Andrzej Betlej nadal w Radzie Muzeum Łazienki Królewskie
Prof. Andrzej Betlej nadal w Radzie Muzeum Łazienki Królewskie
Uniwersytet Jagielloński z własną misją kosmiczną w ramach grantu ERC
Uniwersytet Jagielloński z własną misją kosmiczną w ramach grantu ERC
UJ zakończył rozbudowę kampusu filologicznego w centrum Krakowa
UJ zakończył rozbudowę kampusu filologicznego w centrum Krakowa
Uczeni z Krakowa i Kioto zbadają rolę wisfatyny we wczesnej embriogenezie
Uczeni z Krakowa i Kioto zbadają rolę wisfatyny we wczesnej embriogenezie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron