Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kilkadziesiąt mln zł na badania podstawowe w Uniwersytecie Jagiellońskim

Kilkadziesiąt mln zł na badania podstawowe w Uniwersytecie Jagiellońskim

Ponad 83 miliony złotych na realizację badań podstawowych otrzymają naukowcy Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak również ci, którzy dopiero planują przyjazd do najstarszej polskiej uczelni z zagranicy. Narodowe Centrum Nauki (NCN) przedstawiło wczoraj listy rankingowe projektów wyłonionych w konkursach OPUS 23, PRELUDIUM 21 oraz POLONEZ BIS 2.


OPUS to konkurs o szerokiej formule. Mogą brać w nim udział naukowcy na wszystkich etapach kariery naukowej, bez ograniczenia co do stopnia naukowego, wieku lub doświadczenia w prowadzeniu badań. Jedynym warunkiem, który na wstępie musi spełnić kierownik projektu, jest posiadanie w dorobku co najmniej jednej opublikowanej lub przyjętej do druku pracy albo przynajmniej jednego dokonania artystycznego bądź artystyczno-naukowego (w przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki). Finansowanie można otrzymać na projekty badawcze trwające od 12 do 48 miesięcy, w tym również na takie, które zakładają wykorzystanie przez polskie zespoły wielkich międzynarodowych urządzeń lub współpracę z partnerami z zagranicy.

Laureatami konkursu OPUS 23 zostało 31 badaczy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Najwięcej projektów zrealizują przedstawiciele nauk o życiu - 18. Finansowanie otrzymało także 10 projektów z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz 3 z obszaru nauk ścisłych i technicznych. Budżet przyznany na ich realizację to ponad 68,3 mln zł.

Konkurs PRELUDIUM wspiera rozwój młodych naukowców poprzez umożliwienie im zdobycia doświadczenia w kierowaniu projektem jeszcze przed uzyskaniem stopnia doktora. Badacze mogą otrzymać w tym konkursie grant w wysokości 70, 140 lub 210 tys. zł na badania trwające odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy. Kierownik projektu PRELUDIUM nie może mieć stopnia naukowego doktora, co więcej - nie musi być nawet doktorantem. Temat projektu finansowego przez NCN może być zbieżny z tematyką planowanej rozprawy doktorskiej, ale nie jest to warunek konieczny.

W konkursie PRELUDIUM 23 do finansowania zakwalifikowano 25 wniosków złożonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego: 12 w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, 8 w grupie nauk o życiu oraz 5 w grupie nauk ścisłych i technicznych. Laureaci tej edycji otrzymają na realizację swoich projektów ponad 4 mln zł.

Jak informuje Narodowe Centrum Nauki, konkurs POLONEZ BIS to kolejna odsłona atrakcyjnych grantów dla naukowców przyjeżdżających spoza granic Polski. Jest skierowany do osób, które mają stopień naukowy doktora lub co najmniej 4 lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz które w okresie 3 lat poprzedzających datę otwarcia naboru w konkursie nie przebywały, nie były zatrudnione ani nie studiowały w Polsce dłużej niż 12 miesięcy łącznie. W konkursie można otrzymać środki na realizację 24-miesięcznych projektów badawczych, obejmujące m.in. wynagrodzenie dla kierownika projektu oraz członków zespołu badawczego, w tym stypendia dla studentów lub doktorantów, a także wydatki niezbędne do realizacji projektu badawczego.

W 2. edycji konkursu POLONEZ BIS do finansowania zakwalifikowano 13 wniosków z UJ o łącznej wartości niemal 11 mln zł. W Uniwersytecie Jagiellońskim rozpocznie wkrótce pracę 9 przedstawicieli nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, 3 naukowców w obszarze nauk ścisłych i technicznych oraz 1 reprezentant nauk o życiu. Najwięcej z nich, bo aż 6, będzie prowadzić badania na Wydziale Filozoficznym.

W rozstrzygniętych wczoraj konkursach do Narodowego Centrum Nauki wpłynęło 4299 wniosków o łącznej wartości ponad 3 mld zł. Po dokonaniu przez ekspertów dwuetapowej oceny do finansowania zakwalifikowano ostatecznie 576 wniosków o wartości niemal 491 mln zł. Liczbowy wskaźnik sukcesu wyniósł 13,4 proc.

Listy rankingowe są dostępne na stronie Narodowego Centrum Nauki: OPUS 23, PRELUDIUM 21 oraz POLONEZ BIS 2.

Polecamy również
Badacze Uniwersytetu Jagiellońskiego stypendystami fundacji Fulbrighta
Badacze Uniwersytetu Jagiellońskiego stypendystami fundacji Fulbrighta
Polsko-ukraiński projekt badawczy na UJ zrealizuje prof. Maciej Pabijan
Polsko-ukraiński projekt badawczy na UJ zrealizuje prof. Maciej Pabijan
Studentka UJ CM z Nagrodą Pielęgniarską Królowej Sylwii
Studentka UJ CM z Nagrodą Pielęgniarską Królowej Sylwii
Prof. Małgorzata Barańska pokieruje polsko-niemieckim projektem badawczym
Prof. Małgorzata Barańska pokieruje polsko-niemieckim projektem badawczym

Widok zawartości stron Widok zawartości stron