Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Opłatek w Collegium Novum

Opłatek w Collegium Novum

21 grudnia na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe środowiska akademickiego Krakowa. Wydarzenie to, będące integralną częścią kalendarza uroczystości uniwersyteckich, odbyło się ponownie po trzyletniej przerwie spowodowanej okresem pandemii - poprzednie takie spotkanie odbyło się w 2019 roku. Integralną częścią uroczystości było wspólne kolędowanie oraz składanie życzeń.

Uczestników spotkania powitał w Auli Collegium Novum rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Jacek Popiel. Społeczność akademicką UJ reprezentowali również m. in. prorektorzy, rektorzy poprzednich kadencji, kanclerz, kwestor, dziekani, członkowie Rady Uczelni i Senatu oraz dyrektorzy szkół doktorskich. Wśród przybyłych gości znaleźli się rektorzy szkół wyższych Krakowa i Małopolski, przedstawiciele korpusu konsularnego, świata kultury, nauki i sztuki oraz duchowni różnych wyznań.

Zwracając się do zebranych, rektor UJ prof. Jacek Popiel pokrótce nakreślił historię opłatków akademickich na UJ. Tradycja ta, po wymuszonej przerwie w okresie PRL-u, pojawiła się ponownie w 1989 roku i stopniowo rozwijała się. Rektor Franciszek Ziejka, urzędujący w latach 1999-2005, rozszerzył grono zaproszonych gości o rektorów innych krakowskich i małopolskich uczelni, nadając tej uroczystości ogólnoakademicki charakter.

Fragment Pisma Świętego odczytała przewodnicząca Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego Katarzyna Jedlińska. Poświęcenia opłatków dokonał proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej św. Anny w Krakowie ks. prof. Tadeusz Panuś. Rektor UJ odwołał się przy tej okazji do słów znamiennego wiersza, często błędnie przypisywanego Cyprianowi Kamilowi Norwidowi (jego pierwotnym twórcą, jak wyjaśnił Rektor, był młodopolski poeta Wacław Rolicz Lieder, a później utwór ten uległ różnym rozszerzeniom i modyfikacjom). Prof. Jacek Popiel zacytował następujące słowa:

Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny, 
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie, 
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny 
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.
Ten biały kruchy opłatek, pszenna kruszyna chleba,
a symbol wielkich rzeczy, symbol pokoju i nieba.
Na ziemię w noc wtuloną, Bóg schodzi jak przed wiekami.
Braćmi się znowu poczyńmy, przebaczmy krzywdy, gdy trzeba.
Podzielmy się opłatkiem, chlebem pokoju i nieba.

Dokonując poświęcenia opłatków, ks. prof. Tadeusz Panuś zwrócił uwagę, że czynność łamania chleba odwołuje się do najstarszego określenia eucharystii i stanowi symbol miłości Boga do człowieka. - W tej najpiękniejszy wieczór naszej domowej liturgii, wieczór wigilijny, także stajemy z chlebem i wypowiadamy najpiękniejsze słowa miłości, życzliwości. Dzisiaj środowisko akademickie naszego miasta również gromadzi się w tym celu - podkreślił ksiądz profesor.

Spotkaniu towarzyszyły wspólne śpiewy tradycyjnych polskich kolęd, z udziałem Chóru Akademickiego UJ Camerata Jagellonica. W repertuarze znalazły się m.in. takie pieśni jak "Wśród Nocnej Ciszy", "Dzisiaj w Betlejem", "Gdy się Chrystus Rodzi", "W żłobie leży" oraz "Bóg się rodzi".

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Odsłonięcie tablicy upamiętniającej prof. Kazimierza Kostaneckiego

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej prof. Kazimierza Kostaneckiego

Uczczono rocznicę wznowienia działalności UJ po II wojnie światowej

Uczczono rocznicę wznowienia działalności UJ po II wojnie światowej

Muzeum UJ wkrótce skończy 60 lat i zapowiada huczny jubileusz

Muzeum UJ wkrótce skończy 60 lat i zapowiada huczny jubileusz

Opłatek środowiska akademickiego Krakowa [ZDJĘCIA]

Opłatek środowiska akademickiego Krakowa [ZDJĘCIA]

Widok zawartości stron Widok zawartości stron